Annons

Annons

Svolder höjer utdelningen

Svolder höjer utdelningen för sjätte året i rad. Denna gång med nära 8 procent. Samtidigt minskat substansvärdet i investmentbolaget.

I dag presenterar investmentbolaget Svolder bokslutskommuniké för perioden 1 september 2018- 31 augusti 2019.

Av rapporten framgår det att periodens redovisade resultat var -13,1 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 344,9miljoner kronor, motsvarande -0,50 kronor per aktie jämfört med 13,50 kronor per aktie.

Substansvärdet minskade under perioden 0,1 procent, inklusive reinvesterad utdelning till 119,20 kronor per aktie.

Annons

Annons

Positiva bidragsgivare för substansvärdet var GARO, Platzer Fastigheter och Klövern.

Negativa bidragsgivare för substansvärdet var Boule Diagnostics, Saab och Magnolia Bostad

Aktiekursen steg 7,1 procent inklusive reinvesterad utdelning till 109,60 kronor per aktie. Jämförande index carnegie small cap Return Index steg 9,7 procent och Six return Index steg 2,8 procent.

På balansdagen var substansvärderabatten för B-aktien 8 procent.

Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 2,15 kronor per aktie, vilket är en höjning från fjolårets 2 kronor per aktie.

Utdelningen för räkenskapsåret 2018/2019 motsvarar där med 55 miljoner kronor jämfört med fjolårets 51,2 miljoner kronor. Utdelningsförslaget motsvarar även 1,8 procent av utgående substansvärde och en direktavkastning om 2 procent utifrån börskursen på balansdagen. 

Svolders utdelningspolicy ändrades för snart sex år sedan med innebörden att den skulle vara kassaflödesneutral, det vill säga baseras på mottagen utdelning med avdrag för löpande förvaltningskostnader. 

”Därigenom uppstår inget krav på aktieförsäljningar för att skapa likviditet för utdelningar och förvaltningsstrategin kan hållas intakt. Detta är särskilt viktigt i dåliga börstider, då omsättningsbarheten bland aktier i allmänhet faller och i synnerhet bland småbolagsaktier. Då är det centralt att åtminstone kunna behålla de olika portföljinnehaven om värdering och likviditet talar för detta. I takt med portföljbolagens värdetillväxt ökar vanligen mottagna utdelningar, sannolikt snabbare än Svolders förvaltningskostnader”, framgår det av rapporten. 

Verksamhetsårets samlade förvaltningskostnader uppgick till 24,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 23,8 miljoner kronor året innan, vilket därmed utgjorde 0,8 procent av det genomsnittligt substansvärdet. 

Under verksamhetsåret har aktier för brutto 565,7 miljoner kronor förvärvats. Aktier för brutto 410 miljoner kronor har sålts under motsvarande period, varvid nettoköp följaktligen utgjorde 155,8 miljoner kronor. 

De större förändringarna i aktieportföljen under räkenskapsåret var en ökning i Elanders, Nordic Waterproofing och Lime Technologies samt en minskning i Klövern, Acando och Platzer Fastigheter.

Vd Ulf Hedlundh konstaterar att Svolders övergripande börssyn fortsätter att vara neutral. 

”Till det positiva hör global ekonomisk tillväxt, om än i svagare takt, låga räntor samt många välskötta företag med god utdelningsförmåga. I den andra vågskålen finns osäkerhet kring investerarnas tilltro till centralbankernas förmåga att fortsatt kunna bedriva en extremt expansiv penningpolitik med negativa realräntor, samtidigt som statsfinansiella obalanser sätter begränsningar för finanspolitiska åtgärder. Lägg därtill eskalerande politisk och militär osäkerhet, etablerad protektionism samt många nystartade högt värderade bolag med oprövade affärsmodeller och svaga balansräkningar, så är det lätt att vara negativ. Det är ändå värt att poängtera börsernas lång- siktiga attraktivitet och att alternativen är få när minusräntor är en realitet för allt fler investerare”, skriver han i vd-ordet. 

Under det fjärde kvartalet uppgick periodens redovisade resultat till -29,7 miljoner kronor, jämfört med 182 miljoner kronor året innan. Detta motsvarade -1,20 kronor per aktie jämfört med 7,10 kronor per aktie.

Substansvärdet minskade 1 procent till 119,20 kronor per aktie.

Aktiekursen sjönk 5 procent till 109,60 kronor per aktie medan jämförande index, Carnegie Small Cap Return Index ökade 6,3 procent och     SIX Return Index steg 5,8 procent.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons