Finans

Svolder höjer utdelningen

Investmentbolaget Svolder höjer utdelningen till 2,75 kronor per aktie, jämfört med fjolårets 2,50 kronor per aktie.

Publicerad 2016-09-23

I dag presenterar investmentbolaget Svolder bokslutsrapporten för 2015/2016.

Periodens resultat uppgick till 739,50 miljoner kronor, en betydlig förbättring jämfört med fjolårets 190,40 miljoner kronor kronor. Resultatet motsvarade 57,80 kronor per aktie, jämfört med 14,90 kronor per aktie i fjol.

Substansvärdet ökade 50,9 procent, inklusive reinvesterad utdelning, till 170,50 kronor per aktie.

Aktiekursen steg 58,9 procent, inklusive reinvesterad utdelning, till 161 kronor per aktie. detta kan jämföras med Carnegie Small Cap Return Index som steg 25 procent samt med SIX Return Index som steg 5,9 procent.

Svolders vd Ulf Hedlundh skriver att verksamhetsåret var Svolders bästa "ur de flesta perspektiv" hittills.

"Substansvärdet steg, inklusive lämnad utdelning, med 740 MSEK och var på balansdagen nästan 2,2 miljarder kronor. Bara detta är två rekord i sig!", skriver han.

Han uppger att det framför allt är placeringar i några nyintroduktioner under de senaste två åren som bara under 2015/2016 skapat värdestegringar om vardera runt 100 miljoner kronor.  Innehaven i Troax, GARO och Magnolia Bostad tillhör denna kategori.

"Men även flera av Svolders äldre portföljbolag har presterat väl under verksamhetsåret. Dit hör SAAB, Acando, Platzer och XANO för att nämna några", skriver Ulf Hedlundh.

Konvertibelinnehavet i kuverttillverkaren Bong tillhör en av portföljens få belastare av substansvärdet, enligt Hedlundh.

Svolder har förvärvat aktier för brutto 685,2 miljoner kronor under verksamhetsåret. Under samma period har aktier för brutto 870,1 miljoner kronor sålts, varvid nettoförsäljningar följaktligen utgjorde 184,8 miljoner kronor.

Platsannonser