Konjunktur

Sveriges BNP ökade med 0,4 procent i maj

SCB:s BNP-indikatorns preliminära sammanställning visar att den svenska ekonomin växte i maj.

Publicerad 2021-07-07

Sveriges BNP ökade med 0,4 procent i maj, säsongrensat och jämfört med föregående månad, enligt SCB:s BNP-indikatorns preliminära sammanställning.

– Efter starka mars och svaga april som båda i stor utsträckning drevs av effekterna från en skatteförändring på nyregistrerade motorfordon 1 april var utvecklingen i maj mer i linje med det vi sett tidigare månader, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB, i en skriftlig kommentar.

Aktiviteten i ekonomin var 10,2 procent högre i maj 2021 jämfört med maj 2020, efter justering för antal arbetsdagar.

Platsannonser

Logga in