Finans Nyhet

Sverige världsledande på gröna obligationer

IFC:s investeringschef Jean-Marie Masse basar över världens största fond för gröna obligationer och är mycket imponerad över hur lågt fram Sverige ligger på området. Foto: Sverker BrundinIFC:s investeringschef Jean-Marie Masse basar över världens största fond för gröna obligationer och är mycket imponerad över hur lågt fram Sverige ligger på området. Foto: Sverker Brundin
IFC:s investeringschef Jean-Marie Masse basar över världens största fond för gröna obligationer och är mycket imponerad över hur lågt fram Sverige ligger på området. Foto: Sverker Brundin
Publicerad

Världsbanken har valt Sverige som hubb för sin storsatsning på gröna obligationer för tillväxtländer. Anledningen är att Sverige är ledande i världen på området.

Gröna obligationer har under första kvartalet 2019 en andel på 27,8 procent av samtliga obligationer utgivna i svenska kronor. Det är en mycket hög andel – EU-snittet 2018 var 7 procent och globalt var snittet 2,5 procent, sett till företagsabligationer i ratingspannet investment grade.

– Sverige leder klart på gröna obligationer, säger Jean-Marie Masse, investeringschef (CIO) på Världsbankens systerorganisation IFC. 

Organisationen ingår i World Bank Group och är den största institutionen i världen som arbetar mot den privata sektorn i utvecklingsländer.

Annons

Inte nog med att Sverige är ledande, trenden mot gröna obligationer i Sverige är på stark uppgång. Förra året var andelen 10,7 procent av alla utgivna obligationer och 2017 4,1 procent. Förhoppningen är att resten av världen kommer ikapp. Globalt fram till juni i år har gröna obligationer för 100 miljarder dollar emitterats. Vid årets slut räknar Jean-Marie Masse att siffran ligger på 240 miljarder dollar.

– Om två till två och ett halvt år räknar vi med ett värde på 1 000 miljarder dollar. Marknaden växer snabbt och den stimuleras ytterligare så fort en utgivare har gett ut sin första gröna obligation. Vi ser att förstagångsutgivare gärna ger ut ytterligare gröna obligationer, säger Jean-Marie Masse.

Fransmannen sitter normalt i Washington i USA men är i Sverige eftersom IFC har inlett ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Den här veckan har delegater deltagit i ett helt nytt och världsunikt utbildningsprogram med fokus på gröna obligationer och hållbar finans. Sammanlagt deltar proffs på nio banker från Thailand, Turkiet, Georgien och Nigeria. När Realtid möter upp på konferenscentret Strandvägen 7A i Stockholm har det brokiga men engagerade gänget precis kommit från en dragning på SEB och ska nu prata med kapitalförvaltaren Amundi. På förmiddagen har en professor på Handelshögskolan förklarat hur investerare väljer att investera i en fond.

Annons

– Vi valde Sverige mer än Handelshögskolan. Men Handelshögskolan är bra på att samla nyckelspelarna i Sverige. De håller också en hög akademisk kompetens och har specialiseringar som är relevanta för oss, säger Jean-Marie Masse.

Han tycker att Sverige är intressant som laboratorium och IFC har samarbeten med en rad institutioner här. Exempel är Stockholm Environment Institute (SEI), med projekt i Bogotá i Colombia, Nairobi i Kenya och Bangkok i Thailand. Dessutom med Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) kring utbildningsinsatser. 

IFC har tagit fram världens största fond för gröna obligationer. Den franska kapitalförvaltaren Amundi har förvaltningsuppdraget och fonden heter Amundi Planet Emerging Green One, EGO. Den förvaltar ett kapital på drygt 13 miljarder kronor och stängdes för drygt ett år sedan. Pengarna är insamlade från Sverige, Schweiz och Luxemburg. Under sju års tid ska fonden bidra med uppskattningsvis 2 miljarder dollar till gröna obligationer i tillväxtmarknader.

Annons

Förvaltningen sköts av ett team på Amundi i London. Det leds av Amundis Nordenchef Tove Bangstad och en stor del av investerarna är från Norden och huvuddelen av investeringarna sker i Sverige, Finland och Danmark. Bland de som har gått in i fonden återfinns AP3, AP4 och Alecta.

Syftet med gröna obligationer är att stimulera gröna och hållbara investeringar. Exempel är gröna byggnader, transporter med låga koldioxidutsläpp, miljövänlig sophantering, markanvändning och så vidare.

– Från investerarens sida är fördelen en god avkastning och att du garanterat vet att du finansierar gröna aktiviteter, säger Jean-Marie Masse.

– För en bank är det en bra affärsidé att exempelvis finansiera gröna byggnader istället för konventionella. De håller bättre och du behöver lägga mindre pengar på vatten och energi. 

Att på egen hand investera i tillväxtmarknader är svårt och dyrt. Många institutionella investerare har också restriktioner för tillväxtländer eftersom det är volatila marknader sett till deras ekonomi, politiska situation, risken för krig och så vidare. 

– Därför krävs specialistförvaltare, säger Jean-Marie Masse.

Bland tillväxtländerna är Kina följt av Indien störst på gröna obligationer. Amundi jobbar också mot Förenta Arabemiraten, Brasilien, Mexiko och Costa Rica.

– På sju års sikt ser vi särskild potential i länder som Thailand, Nigeria, Brasilien, Colombia och kanske Chile.

Miljöutmaningarna skiljer sig mycket mellan olika länder och var på jorden man befinner sig. Höjningen av havsytan är ett stort problem på många håll, liksom ökningar av stora stormar och översvämningar. I länderna i Afrika som saknar kust mot havet är tillgång till vatten ett problem som ökar i takt med höjd värme. I länder som Mongoliet är det största problemet istället dålig luftkvalitet i städerna, på grund av hög användning av koleldning. 

– I alla stora städer är trafiken ett problem, speciellt bilarnas avgaser som påverkar folks hälsa. Likaså urbaniseringen, att många flyttar till städerna, säger Jean-Marie Masse.

I den pågående utbildningen deltar 29 personer. Huvuddelen av utbildningen sker i Sigtuna och den innehåller en kombination av praktiska och teoretiska moment. Dessutom en hel del studiebesök. SEB är ett exempel, banken gav 2007 ut världens första gröna obligation. Förutom Amundi besöker man också Vasakronan, Södra Skogsägarna och Kommuninvest.

Ambitionen är att genomföra utbildningen två gånger per år i 6-7 års tid. Nästa tillfälle är i oktober och det är redan fullbokat. 

– Vi ska utbilda en armé av hållbarhetsfolk i världen. Det är häftigt och något helt unikt, säger Hanna Setterberg, forskare och lärare på Handelshögskolan och programledare för utbildningsprogrammet.

IFC är finansiär och har satt ihop utbildningen tillsammans med Handelshögskolan, SSFC och ICMA, International Capital Market Association. Det senare är organisationen som definierar kriterierna för vad som får kallas en grön obligation. Huvudkontoret ligger i Zürich i Schweiz. 

Efter kursen finns ett alumninätverk med resurser som en speciell hemsida med relevant material.

– Gröna obligationer är starten för att integrera hållbarhet även i andra dimensioner. Processer, extern kommunikation och så vidare. Att ge ut en grön obligation ger en stark signaleffekt, säger Hanna Setterberg.

– Ett tydligt syfte med programmet är att ge ett djupt lärande som leder till förändring. Mycket är hands on. Det är team från varje deltagande bank inom upplåning, utlåning och hållbarhet. Det är seniort folk och vi ger dem i princip sista knuffen.

Sker det några uppföljningar?
– Ja, i höst har jag ett webbinar, ett interaktivt möte där varje bank rapporterar för sig, säger Hanna Setterberg.

Annons