Finans Nyhet

Sverige säger nej till EU-budget

Publicerad

<pufftextlänk>Sverige kan inte acceptera det senaste förslaget till EU:s långtidsbudget.</pufftextlänk> Det skulle leda till att svenskarna betalar mest till unionen de kommande åren. Göran Persson ser det endast som ett ”första bud”.

– Det finns ett antal saker som gör att regeringen anser att det här förslaget inte är möjligt att acceptera, sade statssekreterare Lars Danielsson efter tisdagens samråd med riksdagens EU-nämnd.

Enligt honom gör nämnden samma bedömning.

Regeringen är främst kritisk att Sverige ska betala så stort nettobidrag, skillnaden mellan hur mycket ett land betalar till EU och hur mycket det får tillbaka i stödpengar.

Annons

Beräkningar visar att förslaget från det brittiska EU-ordförandeskapet skulle innebära att Sverige fram till 2013 i snitt betalar 13 miljarder kronor per år i nettobidrag. Det är till och med något mer än vad statsminister Göran Persson sade nej till i de misslyckade förhandlingarna vid toppmötet i juni.

Om förslaget antas på toppmötet den 15–16 december, hamnar Sverige på delad första plats med Tyskland när det gäller vilka medlemsstater som betalar störst nettobidrag i förhållande till bruttonationalinkomst, BNI.

Svensk irritation finns också över att Storbritannien sett till att det egna nettobidraget bantas jämfört med tidigare förslag.

Annons

– De serverar sig själva ganska påtaglig, säger Danielsson.

Det finns dock delar i budgetförslaget som regeringen är positiv till. Taket för hur stora EU:s totala utgifter får vara hamnar i snitt på 1,03 procent av unionens samlade BNI per år mellan 2007 och 2013. Därmed närmar det sig det svenska kravet på en procent.

Jämfört med det sista förslaget från junitoppmötet sjunker EU:s sammanlagda utgifter för de sju åren från 871 miljarder euro till 847 miljarder. Besparingar görs framför allt på tre saker. Storbritannien vill att EU betalar ut mindre regionalstöd än planerat till de nya medlemsstaterna och hävdar att länderna ändå inte klarar av att använda alla pengarna. Förslaget innebär också nedskärningar i stödet till landsbygdsutveckling, vilket drabbar Sverige. Danielsson uppger att nästan hälften av stödet försvinner för svensk del.

Annons

Britterna vill också minska kostnaderna för EU:s administration.

– Jag tvivlar på att det går att få hem det här budgetförslaget i en förhandling, det kanske ska uppfattas som ett första bud, säger statsminister Göran Persson.

EU-ländernas berörda ministrar träffas i Bryssel på onsdagen för att diskutera förslaget.

(TT) <http://www.tt.se>

Annons