FinansNyhet

Sverige ny fristad för pyramidspel

Publicerad

”Fritt fram främja olagliga pyramider och lotterier”, säger Lotteriinspektionen.Vinnare: Tor Anders Petterøe.

David Hässler

Fällande domar och skärpta lagar har gjort att Norge inte längre är världens centrum för pyramidspel.

Nu har de norrmän som är allmänt kända i Norge genom stor mediabevakning flyttat utomlands. Nätverken växer istället i Sverige.

De svenskar som bygger upp nätverken vet att risken att lagföras är mycket liten. De norrmän som förser dem med den nödvändiga infrastrukturen vet att organisera sig så att myndigheterna inte kommer åt dem.

Annons

På botten finns vanliga människor som tror att de upptäckt ett lite hemligt sätt att tjäna snabba pengar.

Lotteriinspektionen utredde Unaico efter att Realtid.se skrev om företaget i juni.

– Vår utredning visade att det är ett utländskt företag som har sitt säte i Kowloon, Hongkong och dess IP-adress samt server är lokaliserade i Hollywood, USA, säger chefsjuristen Johan Röhr.

Annons

Sedan släppte myndigheten ärendet. Men efter fler artiklar på Realtid.se om Unaico och nu Synkronice kommer Lotteriinspektionen med ”ett konstaterande”:

”Vilken verksamhet som bedrivs i nämnda bolag synes mycket oklar. Att satsa sina pengar i okontrollerade verksamheter är alltid riskfyllt.”

Det är allt.

Annons

Generaldirektör Håkan Hallstedt vill inte ställa upp på en intervju och kan inte säga någonting alls om Unaico och Synkronice.

– Nej det kan jag faktiskt inte, säger han på telefon.

– Lotteriinspektionen har bara möjligheter att ingripa mot överträdelse av lotterilagstiftning som sker av svenska personer eller bolag, förklarar Johan Röhr.

Men att det finns svenskregistrerade aktiebolag med svenska medborgare anställda för att driva verksamheten spelar i praktiken ingen roll – allt de behöver göra för att slippa myndigheterna är att hänvisa till ett utländskt företag.

Det finns ett främjandeförbud i Lotterilagen som gör det olagligt att göra reklam för privata spelbolag i Sverige. Samma förbud gör det brottsligt att främja pyramidspel som anordnas utomlands.

– Men det åtalar inte åklagarna för, för tillfället, säger Lotteriinspektionens chefsjurist Johan Röhr.

Lotterilagen har blivit tandlös. Johan Röhr hänvisar till ett meddelande från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö från februari 2008. Åklagarna gav upp inför anstormningen av utländska spelbolag. Konsekvensen blir att det inte går att lagföra pyramidspel.

– Vi kan inte – och får inte – ingripa mot lotterier anordnade i utlandet, säger Johan Röhr.

Han blir tyst en liten stund innan han fortsätter.

– Det är fritt fram att främja pyramider och lotterier. Det kanske du märkt på alla annonser i tidningarna om utländska spelbolag.

Utländska spelbolag är sedan 2008 en av kvällstidningarnas största annonskategorier.

Han vill inte säga något om skillnaden mellan Unibet och Unaico, mellan Betsson och Synkronice, men precis som Lotteriinspektionen påpekar är det mycket oklart vad verksamheten i Unaico och Synkronice består i – rent formellt.

I praktiken är det tydligt för dem som valt nätverk istället för fondsparande, och för dem som tagit ut rekryteringspengar i en bankomat med sina speciella Mastercard-kort. Men många har missförstått och tror att de har köpt någon slags ”aktier” i ett värdeskapande bolag som ska locka kapital på en börs.

Tor Anders Petterøe sköter betalningarna åt Unaico och Synkronice genom bolaget Towah som har 240 delägare.

Han säger att ett aktiebrev i hans företag ska ha ett unikt id-nummer för aktieägaren och en siffra som anger antalet aktier. Det ska vara underskrivet av två representanter för företaget. Ett giltigt aktiebrev är inte opedagogiskt och kräver inget utbildning, bara ärlighet.

Men vd i Unaico och Synkronice spär på förvirringen genom att om vartannat tala om olika finansiella produkter och andelar i något som inte är ett företag och inte heller ett sparande eller en investering, men ändå något som ska ge stora pengar snabbt utan arbete.

Det här rår Lotteriinspektionen inte på.

– Lotterilagen är inte är inte skriven för det här, säger chefsjuristen Johan Röhr.

– Frågan är väl om det här ska regleras i lotterilagen över huvud taget, vad det här nu är.

– Det här har hamnat mer i fokus hos Finansinspektionen och och Konsumentverket, säger Johan Röhr på Lotteriinspektionen.

Hos Konsumentverket finns det en ny lag om marknadsföring. Betaltjänstföretaget Towahs grundare Tor Anders Petterøe vet att tackla den.

Han har noga gått igenom juridiken bakom vad som sker när någon betalar tiotusentals kronor för ”produkten” att vara med i nätverken Sitetalk och Spinglo.

– De som betalar för en vara eller tjänst ska få en vara ell tjänst som minst har samma värde som de betalat, säger han.

Vad detta värde består i går han inte in på. Men han har klart för sig att det måste finnas planer på en webbshop.

– Företagen ska ha en affärsmodell och ekonomisk struktur som gör att de tjänar sina pengar genom försäljning av produkter och tjänster, inte genom att rekrytera nya medlemmar till en försäljningsorganisation.

– Dessutom kontrollerar vi att företagen vi jobbar med inte säljer produkter som det krävs speciella tillstånd för.

Han tar avstånd från pratet om börsintroduktion och har sett till att Unaico och Synkronice lovat honom att inte förmedla finansiella tjänster. Det får man inte göra utan tillstånd.

– En grundlig genomgång av produktpaketen som säljs gör oss trygga på att våra samarbetspartners inte säljer något sådant.

Hos Finansinspektionen finns det en ny lag om betaltjänster som just trätt i kraft. Towah har visserligen dragit tillbaka sin ansökan om tillstånd, men Tor Anders Petterøe ligger inte på defensiven för det.

– I framtiden ska vi bygga upp en finansinstitution kring Towah Sweden AB.

Först måste han anställa någon med rätt trovärdighet och kompetens.

– Vi jobbar med att få på plats en duktig vd med rätt bankerfarenhet innan vi går vidare på det spåret.

Om det kvittar för nätverkarna var och hur de är anställda så är det desto viktigare för andra.

Henning Witte som är vd för Towah Sweden AB bär den tyska titeln rechtsanwalt och har rätt att praktisera som advokat i Sverige. Advokatsamfundet har ansvar för att kontrollera att han följer deras regler. De kan förbjuda honom att verka som advokat om han bryter mot deras etiska regler.

En sådan regel är att advokater bara får vara anställda av andra advokater. Men Henning Witte är inte anställd av Towah Sweden AB, utan verkar som tillfällig extern vd.

Fritt fram

Så här ska svenska åklagare göra med brott mot det så kallade främjandeförbudet i Lotterilagen, till exempel att arrangera pyramidspel på internet från utlandet:

• Förundersökning bör inte inledas.

• Om den redan är igång bör den läggas ner.

• Åklagaren bör inte besluta om åtal.

• Om åtal redan är väckt bör målet vila.

Det säger åklagarmyndigheten, som kan välja att ompröva sin rekommendation.

Allt i väntan på rättsligt klargörande från EU.

Följden blir att Lotteriinspektionen struntar i misstänkta pyramidspel.

Detta sedan två svenska tidningar publicerat annonser för utländska spelbolag, fällts av tingsrätten, nekats prövning av hovrätten men beviljats prövning i hovrätten av Högsta domstolen.

Generaladvokaten i EG-domstolen kom med ett förslag till beslut i våras. Domen kom 8 juli. Svea hovrätt väntas inte ta upp målet 2010.

De ansvariga utgivarna Otto Sjöberg och Anders Gerdin hävdar att kriminaliseringen av främjande-förbudet i Lotterilagen strider mot EG-fördragets förbud mot diskriminering på grund av nationalitet (artikel 12) samt mot friheten till etablering och rörlighet för tjänster.

Riksåklagaren sa 2007 att främjandeförbudet inte strider mot EU:s friheter, men HD lyssnade inte.

Källa: Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö.

Annons