I panelen: Jonas Lindmarker (Morningstar), Erik Kjellgren (Catella), Joachim Spetz (Swedbank Robur). Foto: Montage/respektive företag.
I panelen: Jonas Lindmarker (Morningstar), Erik Kjellgren (Catella), Joachim Spetz (Swedbank Robur). Foto: Montage/respektive företag.
Panel

”Sverige ligger långt efter USA”

Dagens panel anser att vi befinner oss ungefär halvvägs in i en konsolidering av den svenska fondmarknaden. En påskyndande faktor är skandalerna kring Allra och Falcon Funds.

Uppdaterad 2019-10-21
Publicerad 2019-10-21

Realtid har denna vecka omstruktureringen av den svenska fondmarknaden som tema. Varje dag publicerar vi en panel där paneldeltagare får svara på ett antal aktuella frågor.

Skandalerna har påskyndat omställningar.

Jonas Lindmarker, chefsanalytiker och redaktör på Morningstar:

Var befinner vi oss i omstruktureringen och konsolideringen av den svenska fondmarknaden?
– Det beror på vilket land vi jämför med. Sverige ligger långt efter USA, där två indexförvaltare helt dominerar nysparandet och indexfonder är hälften av sparandet i USA-fonder. Men vi är långt före till exempel Italien, eftersom Sverige redan för över 20 år sedan lämnade traditionen med köpavgifter och fick pensionssparande i fonder med betydligt lägre avgifter, särskilt våra generationsfonder.

Vad kommer att hända de närmsta tre åren?
– Den globala konjunkturutvecklingen och därmed börsutvecklingen blir avgörande. Vi har haft en period på drygt tio år då aktiefonder generellt stigit kraftigt i värde och ökat fondbolagens inkomster, vilket räddat lönsamheten hos många mindre fondbolag. Nästa gång det blir 2-3 år med fallande börser kommer en större utrensning. Detta är ett scenario för de närmaste tre åren, men jag vet såklart inte. 

Hur mycket har fondskandalerna Falcon Funds och Allra påverkat den svenska fondmarknaden?
– Om vi ser till antal arbetstillfällen och lönsamheten totalt sett, så är effekten liten. Men skandalerna har påskyndat omställningar som nog hade skett ändå. Dels har kunder och media blivit lite mer skeptiska generellt, vilket gjort det svårare att starta nya alternativ. Dels har åtstramningen av utbudet av fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg påskyndats, politikerna insåg att de inte kunde fortsätta att bara tillsätta nya utredningar.

Flera mindre aktörer tvingas ut ur branschen.

Erik Kjellgren, chef för Catellas svenska fondverksamhet:

Var befinner vi oss i omstruktureringen och konsolideringen av den svenska fondmarknaden?
– Strukturomvandlingen har onekligen börjat och vi kommer med stor sannolikhet se mer av det, så någonstans mitt i förloppet. Kraven i branschen har ökat kraftigt under de senast åren, vilket kräver större organisationer och mer systemstöd. Allt detta kostar pengar och ökar kravet på större skala i verksamheten.

Vad kommer att hända de närmsta tre åren?
– Flera mindre aktörer tvingas ut ur branschen på grund av olönsamhet. De som lyckas bäst kommer sannolikt att konsolideras in i större mer etablerade aktörer för att kunna dela dyrbara kostnader för system, administration, riskkontroll och compliance. Det är helt logiskt utifrån ekonomiska naturlagar, men alltför höga inträdesbarriärer i form av kostnader riskerar att bromsa innovationer från mindre nyetablerade verksamheter och på sikt minska konkurrensen till förmån enbart för de riktigt stora spelarna.

Hur mycket har fondskandalerna Falcon Funds och Allra påverkat den svenska fondmarknaden?
– Självklart slår det ganska brett mot hela branschen när några väldigt oseriösa aktörer låter girigheten ta över. Mycket av de regleringar som genomförts under de senaste åren har ju tillkommit för att skydda den enskilde spararen. Detta har medfört en rejäl utrensning, vilket är bra. Skillnaden mellan de etablerade seriösa spelarna och ovanstående exempel är dock enorm, så det är trist att hela branschen får ett oförtjänt dåligt rykte baserat enbart på dem.

Tror inte på någon dramatiska utveckling.

Joachim Spetz, ordförande i Swedbank Robur:

Var befinner vi oss i omstruktureringen och konsolideringen av den svenska fondmarknaden?
– Det har pågått en viss konsolidering av fondmarknaden under en tid och jag tror detta kommer att fortsätta. Ökade kostnader till följd av nya och befintliga regelverk, marknadsföring, distribution, et cetera gör naturligtvis att det blir kämpigare för små aktörer. Å andra sidan kan duktiga nischade aktörer med bra performance och en tydlig inriktning få uppmärksamhet som gör att man av den anledningen attraherar kapital. Det är bra om det finns olika aktörer med skilda filosofier på en marknad, så även på den svenska fondmarknaden.

Vad kommer att hända de närmsta tre åren?
– Även om vi säkert kommer att få se uppköp och sammanslagningar så tror jag inte på någon dramatiska utveckling under de närmaste åren. Den svenska fondmarknaden kommer fortsatt att inrymma allt från stora breda aktörer med ett stort utbud av olika produkter, såsom Swedbank Robur, till mindre nischade förvaltare, vilket jag också tror är bra för fondmarknaden som helhet såväl som för spararna. En tydlig trend är att hållbarhetsfokus genomsyrar både förvaltning och produktutveckling nu och framöver. Hållbarhet är mycket centralt i Swedbank Roburs strategi.

Hur mycket har fondskandalerna Falcon Funds och Allra påverkat den svenska fondmarknaden?
– Att enskilda aktörer utnyttjar systemet är oerhört tråkigt och det skadar förtroendet för hela branschen när aktörer åtalas för att ha förskingrat spararnas pengar och utnyttjat systemet för egen vinning. Pensionsmyndigheten har nu gjort en översyn i och med den reform som genomförts så att detta inte ska kunna upprepas. Nu har rättegången mot Allra inletts så får vi se hur den slutar. Det är helt avgörande att spararna alltid blir korrekt behandlade. Vi är också väldigt måna om att våra kunder ska vara välinformerade i sina val och hitta den riskprofil man vill och bör ha.

Platsannonser