Fintech

Sverige kan inte försvara sig mot cyberattacker

En färsk undersökning från PWC visar att hälften av bolagen i undersökningen var utsatta för cyberattacker under 2018. Två tredjedelar räknar med att 2019 blir ett år med ännu fler attacker än under förra året.

Uppdaterad 2019-05-07
Publicerad 2019-05-07

Det sker inte tillräckligt för att öka säkerheten mot cyberattacker. Det menar chefer i 100 av Sveriges största bolag som har intervjuvats av PWC. 

– Undersökningen visar att våra beslutsfattare måste gå från ord till handling och bli mer tydliga och konkreta när det gäller lösningar. Annars riskerar vi att stora värden går förlorade och i värsta fall hotas även viktig samhällsstruktur, menar Jakob Bundgaard ansvarig för cybersäkerhet på PWC Sverige.

– Vi ser också tydligt att säkerheten inte hänger med teknikutvecklingen. Så många som 81 procent anser att ny teknik som till exempel robotik och automatisering ökar riskerna för cyberattacker.

Vilka lösningar måste då till för att stärka cybersäkerheten i Sverige framöver? Enligt undersökningen handlar det till exempel om ett ökat samarbete mellan det offentliga och privata näringslivet.

– Fler bolag måste även se på cybersäkerhet som en verksamhetskritisk aspekt och inte en isolerad IT-fråga. De här diskussionerna behöver vara en stående punkt på agendan i både ledningsgrupper och styrelser med tydliga kravställningar och löpande uppföljningar, säger Jakob Bundgaard och fortsätter:

– Det finns även ett stort tryck på att politikerna ska agera. Så många som 76 procent anser inte att svenska politiker tar cybersäkerhet som samhällsutmaning på tillräckligt stort allvar i dagsläget.

Ett exempel där bolagen vill se mer handlingskraft från politikerna är när det gäller utbildningsinsatser. 95 procent tycker att cybersäkerhet bör involveras redan i grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om digitalisering. 77 procent anser att det behövs fler specifika utbildningar med inriktning cybersäkerhet på universitet och högskolor.

Om undersökningen

Cyberhoten mot Sverige 2019 är en undersökning där 100 större bolag baserade i Sverige har medverkat. Undersökningen har genomförts via telefonintervjuer med it-chefer (CIO:s) och it-säkerhetschefer (CISO:s) under februari 2019. Här kan du läsa mer om undersökningen>>

Platsannonser