Trots att Sverige är världsledande på digital teknik och infrastruktur hopar sig orosmoln, enligt en ny studie. Foto: Mastercard
Digitalisering

Sverige kan hamna på digital efterkälke

Sverige är ett av de mest digitalt utvecklade länderna i världen. Samtidigt har innovationstakten börjat avta. "De nordiska länderna riskerar att tappa momentum", säger Sasha Krstic, regionchef för Mastercard i Norden och Baltikum.

Uppdaterad 2017-10-10
Publicerad 2017-10-10

Det visar undersökningen Digital Evolution Index 2017 som Mastercard gjort tillsammans med Fletcher School vid Tufts University i USA. Undersökningen har jämfört digital utveckling i 60 länder i olika världsdelar.

Studien har främst tittat på tillgång till internet och digital infrastruktur, konsumentefterfrågan på digital teknik, statlig infrastruktur såsom lagar, regler och satsningar från statliga instanser, innovationskraft och forskningsinvesteringar samt förekomsten av digitala stratups.

Och Sverige hamnar på delad förstaplats med Norge i rapporten. Svenskarnas förtroende för digitala lösningar är därtill fortfarande starkt; en viktig förutsättning för fortsatt digital tillväxt, enligt studien. Det finns ett samband mellan högt förtroende för ny teknik och digital tillväxt.

En påltilig statlig infrastruktur och företag som tar dataskydd och säkerhet på allvar spelar stor roll för tilliten till innovationer. Svenska konsumenter upplever också att det är smidigt att interagera med digitala tjänster. 

– Studien visar att de nordiska länderna är starka digitala föregångsländer, men vi riskerar att tappa momentum. Förtroendet och tilliten till digitala lösningar är högt bland svenskarna, vilket är en nyckelfaktor för att fortsätta utvecklas. Genom att arbeta tillsammans, från både den privata och offentliga sektorn, kan vi driva den digitala innovationen framåt, säger Sasha Krstic, regionchef för Mastercard i Norden och Baltikum, i en kommentar.

Ändå riskerar Sverige att bli omsprunget. Anledningen: Den digitala utvecklings- och innovationstakten har börjat avta de senaste åtta åren. Det placerar Sverige på plats 55 av de 60 undersökta länderna sett till innovationstakt. Tillsammans med resten av Norden riskerar lander att hamna efter exempelvis Kina, Ryssland och Kenya. Även Kanada, USA och Tyskland pressas av utmanare. 

Den avstannade innovationstakten beror på många olika saker. Bland annat har det uppstått en naturlig mättnad på den digitala marknaden.  

I rapporten lyfts dock Finland fram som ett framgångsexempel. Landet har lyckats att bygga upp ett starkt innovationsklimat tillsammans med privata forsknings- och utvecklingssatsningar. Satsningarna är bland annat koncentrerade till staden Oulu om hyser flera universitet och företag, samtidigt som den får ekonomiskt stöd från finska regeringen.

Länderna placeras i fyra olika kategorier

Genom att kombinera innovationstakt och grad av digital utveckling placerar studien länderna i fyra olika kategorier:

”Stand out” – Singapore, Storbritannien, Nya Zeeland, Förenade Arabemiraten, Estland, Hong Kong, Japan och Israel visar på hög grad av digital utveckling och fortsätter leda inom innovation och tillväxt.

”Stall out” – Många utvecklade länder såsom de i Västeuropa, norden, Australien och Sydkorea har en historia av stark tillväxt, men de tappar i innovationstakt. Utan vidare arbete med innovation riskerar de att hamna efter. 

”Break out” – Även om de fortfarande har en relativt låg grad av digital utveckling, demonstrerar dessa länder snabbast innovationstakt och har en hög tillväxt och är attraktiv för investerare. Kina, Kenya, Ryssland, Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Brasilien, Colombia, Chile och Mexiko visar denna potential.

”Watch out” – Länder såsom Sydafrika, Peru, Egypten, Grekland och Pakistan visar på extraordinära utmaningar, både när det gäller låg grad av digital utveckling samt låg innovationstakt.

Platsannonser

Logga in