Bank

Sverige ingår avtal om filialer

Danmark, Finland, Norge och Sverige har tagit fram två separata samförståndsavtal som syftar till att underlätta samarbetet gällande banker som bedriver gränsöverskridande verksamhet genom betydande filialer.

Uppdaterad 2016-12-19
Publicerad 2016-12-19

Finansmarknadsminister Per Bolund och hans motsvarigheter i Danmark, Finland och Norge har tagit fram ett samförståndsavtal om betydande filialer för att underlätta samarbetet gällande banker som bedriver gränsöverskridande verksamhet.

– Vi är glada över att Sverige även i detta avseende har ett välfungerade samarbete med våra närliggande grannländer, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Flera av de stora nordiska bankerna bedriver gränsöverskridande verksamhet i sina grannländer, antingen genom en filialetablering eller direkt, utan sådan etablering. Det är ländernas gemensamma uppfattning att det är viktigt att bidra till att det råder likvärdiga förutsättningar och att säkerställa en välfungerande och effektiv tillsyn över betydande filialer i de aktuella länderna. De ansvariga tillsynsmyndigheterna och departementen i Danmark, Finland, Norge och Sverige har därför tagit fram två separata samförståndsavtal, så kallade Memorandum of Understanding (MoU), som syftar till att underlätta samarbetet gällande banker som bedriver gränsöverskridande verksamhet genom betydande filialer.

Ansvaret för betydande filialer är reglerad i EU/EEA-rätten. De nu framtagna samförståndsavtalen är av övergripande karaktär och handlar om betydande filialer generellt. Samförståndsavtalen ska ses som en avsiktsförklaring om hur samarbetet gällande betydande filialer i Danmark, Finland, Norge och Sverige bör hanteras, och avser inte att gå utöver gällande EU/EEA-regler.

Platsannonser

Logga in