FinansNyhet

Sverige draglok inom impact-investeringar i Norden

Foto: Noah Buscher via Unsplash
Publicerad

Entredjedel av VC-investeringar i Sverige går till impact-startups.

Marlène Sellebråten

Investeringar i nordiska impact-startups uppgick till 1,6 miljarder euro år 2020, vilket kan jämföras med 1,5 miljarder euro år 2019 och 691 miljoner euro år 2018. Detta enligt Danske Banks årliga utgåva av rapporten Nordic Impact Startups. I rapporten har banken analyserat 1230 impact-startups i Norden. I Sverige, som toppar listan sett till andelen impact-investeringar, var 33 procent av de totala VC-investeringarna under 2020 impact-investeringar, jämfört med 17 procent i tvåan Danmark. Sett till storleken på impactinvesteringar är däremot Storbritannien långt framför alla nordiska länder samlat. 

Källa: Danske Bank

Under 2020 stod impact-startups för cirka 10 procent av alla jobb inom startup-sektorn i Norden.

Annons

Källa: Danske Bank

Annons