John Berrigan och Karolina Ekholm diskuterar Europeiska bankunionen på ett SNS-seminarium i Stockholm. Foto: Rakel Lennartsson.
Bank

“Sverige bör sitta med vid bordet”

Sverige är inte med i EMU, men det betyder inte att Bankunionen inte har någonting att erbjuda. Det sa John Berrigan, biträdande generaldirektör vid EU-kommissionen, vid sitt besök i Stockholm på fredagsmorgonen.

Uppdaterad 2018-03-17
Publicerad 2018-03-16

Med perfekt tajming, dagen efter att Nordeas aktieägare röstat för en flytt av huvudkontoret till Finland, kom EU-kommissionen till Stockholm för att sälja in den Europeiska bankunionen till svenskarna. Det var EU-kommissionens representation i Sverige i samarbete med SNS som var arrangör till det mycket välbesökta seminariet. 

John Berrigan, biträdande generaldirektör och direktör för finansiell stabilitet, financial services och kapitalmarknadsunionen vid EU-kommissionen håller ett inledande anförande som kommenteras av Karolina Ekholm, statssekreterare vid finansdepartementet. 

– Bankunionen är väldigt relevant om man är del av EMU. Men det betyder inte att den inte har mycket att erbjuda även för ett land som står utanför EMU, säger John Berrigan och understryker att Bankunionen är en del av den inre marknaden och inte en del av EMU.

– Om man önskar vara del av ett integrerat finansiell system, bör man vara med, säger han.

Systemet bygger naturligtvis på en “centraliserad arkitektur” och det “kunde vara i ert intresse att sitt med runt bordet där besluten tas”, menar John Berrigan. 

– Ni kanske förlorar en del självständighet, men ni vinner inflytande runt bordet. 

Möjligheten till inflytande över det europeiska finansiella systemet och medbestämmande i den styrelse där alla medlemsländer är representerade och fattar kollegiala beslut är det argument som han oftast återkommer till.

– Styrelsen fungerar verkligen som en styrelse, alla får ordet och alla blir lyssnade på, säger John Berrigan.

Hans anförande landar i tre tydliga argument för varför Sverige borde gå med i bankunionen: Politiskt inflytande, enhetlig implementering av regler och övervakning, förutsebar hantering när en bank kommer på obestånd.

Det är min “salespitch”, säger John Berrigan och uttrycker stor förhoppning om att medlemsländerna ska komma överens om de sista stegen i juni i år, ett window of opportunity, kallar han det, vilket Karolina Ekholm ogillar.

– Jag tycker inte om termen window of opportunity. Det låter som att nu har man en chans att gör någonting mot folks vilja.

Däremot håller hon med om att bankunionen sannolikt gör EMU mer robust.

– Ett robust EMU är avgörande för Sverige eftersom eurozonen är så ekonomiskt viktig för Sverige. Sveriges finansiella sektor är väldigt nära integrerad med resten av EU, säger Karolina Ekholm.

Hon hänvisade många av frågorna till utredningen Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen, som tillsattes i slutet av förra året. Uppdraget ska redovisas senast 30 november 2019.

2019 väntas Danmark fatta beslut om deltagande i bankunionen, och det är en av de faktorer som gjort att Sverige nu också vill titta på frågan, enligt Karolina Ekholm. Andra faktorer som motiverar utredningen är Brexit och Nordeas flytt. Men viktigast är förmodligen att de huvudsakliga beståndsdelarna av bankunionen nu är på plats sedan en viss tid, vilket gör att de också kan utvärderas.

Utredningen om Sverige ska gå med i Europeiska bankunionen har ännu inte haft sitt första möte och det kan konstateras att spelplanen redan förändrats i och med Nordeas beslut i går om att flytta huvudkontoret. Ett viktigt motiv bakom flyttbeslutet var ju att Nordea skulle lyda under bankunionen i stället för svensk reglering. Sverige blir nu ett hostland i stället för homeland till en storbank, vilket gav John Berrigan anledning att avslutningsvis upprepa sitt argument om betydelsen av att sitta med vid bordet.  

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in