Finans

Sverige attraktivt för företagsaffärer och noteringar

Sverige behåller sin position som det femte mest attraktiva landet för förvärv och fusioner samt börsnoteringar. Det visar en ny rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics.
 

Uppdaterad 2017-02-01
Publicerad 2017-02-01

I Sverige väntas de samlade börsnoteringarna uppgå till 2 miljarder dollar i år, motsvarande nästan 18 miljarder kronor. De samlade företagsaffärerna beräknas öka till 14,6 miljarder dollar i år, eller nästan 130 miljarder kronor.

Det gör att Sverige behåller sin position som det femte mest attraktiva landet för förvärv och fusioner samt börsnoteringar, enligt undersökningen Global Transactions Forecast som advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics står bakom där företagstransaktioner och börsnoteringar på 37 marknader som prognostiserar fram till år 2020.

Värdet på börsnoteringarna väntas minska något i år för att sedan åter öka under 2018. Värdet på det totala antalet företagsaffärer i Sverige väntas nå en topp på 20,3 miljarder dollar 2018.

Till några av de faktorer som gör Sverige attraktivt hör den låga kreditrisken, effektivitet i förvaltningen, legal struktur och att det är lätt att göra affärer här.

– Vi har ett mycket bra investeringsklimat i Sverige med ordning och reda i den offentliga ekonomin, en stark entreprenörsanda och know-how vilket leder till att det finns många tillväxtföretag. Det gör Sverige till ett attraktivt land, säger Anders Fast i ett pressmeddelande.

Trots rapportens optimism poängterar Baker McKenzie och Oxford Economics "att prognosen bland annat förutsätter en bra dialog mellan EU och UK, att den nya USA-administrationen antar en mindre protektionistisk hållning kring internationell handel än vad som kanske befaras, att Kina hanterar sin övergång till en mogen ekonomi och att eurozonens ekonomiska återhämtning fortsätter".

Globalt sett väntas värdet av företagstransaktionerna också öka fram till 2018, framförallt drivet av teknik- och hälsovårdssektorn. Därefter väntas värdet av företagsaffärerna att minska.

Värdet av de globala börsnoteringarna spås öka i år för att nå sitt högsta värde under 2018 och 2019.

Platsannonser