Annons

Annons

Svenskt Nordic Capital-bolag i fusion

Itiviti, ägt av Nordic Capital Fond VII, går samman med Ullink med siktet att "skapa en helhetsleverantör av teknologi och infrastruktur för både globala och regionala finansiella institutioner”.

Den föreslagna kombinationen av svenskbaserade Itiviti, en leverantör av mjukvara och tjänster för värdepappershandel till banker och tradingfirmor, och Ullink, en plattform för likviditets- och derivatlösningar, avser att gå samman med siktet att "bli en världsledare inom teknologi för kapitalmarknader med en omsättning på över 200 miljoner dollar, 1.000 medarbetare och en lokal närvaro på alla de största marknaderna i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika”. 

"Genom sin omfattning och diversifiering beräknas det nya bolaget kunna vara en helhetsleverantör för finansiella institutioner globalt och regionalt”, framgår det av pressmeddelandet.

Det nya bolaget beräknas även "ha en bra position för att kunna dra fördel av skiftande marknadstrender inom finansbranschen, inklusive nya regulatoriska krav såsom MiFID II, som medför att finansiella institutioner måste se över sina teknologistrategier för att möta nya krav på regel-efterlevnad. Den kombinerade produktportföljen kan stödja hela ordercykeln och täcka alla tillgångsklasser och därmed förväntas det nya bolaget vara en kraftfull partner till såväl befintliga som nya kunder inom finansbranschen”, skriver NOrdic Capital i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

“I en värld med allt strängare regulatoriska krav och föränderliga marknadsstrukturer förväntas det sammanslagna bolaget bli en pålitlig och långsiktig partner som våra kunder kan lita på. På detta sätt skulle vi också kunna samla en pool av begåvade människor över hela världen med djup industriell erfarenhet och teknisk expertis. Bolagen kompletterar varandra på många sätt och fokus kommer att vara på tillväxt och expansion. Det är vårt mål att göra det kombinerade bolaget till den obestridda tekniska ledaren inom vår bransch”, säger Torben Munch, ceo på Itiviti.

“Nordic Capital påbörjade den här resan 2012 genom att se stora möjligheter i att transformera den finansiella sektorn och skapa en världsledande leverantör av kompletta handelsteknologilösningar för de globala kapitalmarknaderna. Itiviti skapades genom kombinationen av Orc Group, CameronTec och Tbricks och nu står bolaget inför en ny milstolpe genom möjligheten att skapa en av världens största aktörer av två starka bolag, Itiviti och Ullink. Genom att skapa denna betydande spelare på den finansiella marknaden ser Nordic Capital stor potential för värdeskapande”, säger Fredrik Näslund, Partner på rådgivningsbolaget till Nordic Capitals Fonder.

Transaktionen är föremål för samråd med det Franska Företagsrådet och sedvanliga konkurrens- och myndighetsgodkännanden.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons