Konjunktur

Svenskt BNP på minus 8,6 procent

Sveriges ekonomi krympte med 8,6 procent andra kvartalet 2020, säsongrensat och jämfört med första kvartalet.

Uppdaterad 2020-08-06
Publicerad 2020-08-05

Det visar BNP-indikatorns tidiga sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2019 minskade BNP med 8,2 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det är en dramatisk minskning men i linje med förväntningarna, säger Mattias Kain Wyatt, statistiker på SCB.

Säsongrensat och jämfört med det första kvartalet 2020 drivs huvuddelen av nedgången i BNP av fallande export och hushållskonsumtion. Nedgången i BNP är den största för ett enskilt kvartal perioden 1980 och framåt – men samtidigt mycket bättre utfall än många andra länder. Eurozonens BNP-fall kom in på minus 12,1 procent, Tyskland på minus 10,1 procent, Italien på minus 12,4 procent och Spanien på minus 18,5 procent.

SEB bedömde i sin prognos förra veckan att svenskt BNP  skulle ha backat 8,0 procent under det andra kvartalet, jämfört med det första kvartalet. Riksbanken räknade i sin prognos med en nedgång på 8,8 procent.

Enligt SEB:s chefsstrateg Olle Holmgren är den främsta orsaken till att Sverige klarat sig bättre än många andra ekonomier att vi inte stängt ned samhället i samma utsträckning som många andra länder.

– Att vi har haft färre nedstängningar har medfört att BNP klarat sig bättre än resten av Europa, säger han till SvD.

– Det är inte så viktigt vad som händer ett enskilt kvartal. Den stora frågan hur återhämtningen kommer att se ut på längre sikt, säger Swedbanks tillförordnade chefsekonom Anderas Wallström till TT.

Nästa måndag redovisar Storbritannien sitt BNP-ras, som brittiska konjunkturinstitutet tidigare flaggat kommer vara ”den största minskningen i årlig BNP på 300 år”.

BNP-indikatorn redovisar endast utvecklingen av total BNP och information om olika delar av ekonomin ska tolkas med försiktighet.

För att redovisa ett entydigt resultat för BNP görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget en faktisk BNP-utveckling från användningssidan på minus 9,0 och en utveckling för produktionssidan på minus 6,6 procent. Båda jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I linje med ordinarie avstämningsprinciper ger detta en avstämd faktiskt BNP-utveckling på minus 7,8 procent.

BNP-indikatorn är en tidig, preliminär sammanställning av de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den ordinarie beräkningen av Sveriges BNP publiceras den 28 augusti.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in