FinansNyhet

Svenskars aktieförmögenhet minskade

Publicerad

Svenska aktier värderades till totalt 6.997 miljarder kronor i årsskiftet – en nedgång med 60 miljarder under andra halvåret 2017. Samtidigt ökade antalet noterade bolag.

Realtid.se

Aktieförmögenheten – värdet av de noterade bolagen på svenska marknadsplatser – sjönk med 60 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och uppgick till 6.997 miljarder vid utgången av december. Stockholmsbörsen föll, enligt Affärsvärldens generalindex, med 1,5 procent under perioden.

Utlandssektorns andel av aktieägandet på de svenska marknadsplatserna ökade – samtidigt som hushållens och investeringsfonders andelar minskade. Utlandssektorns marknadsvärderade aktietillgångar utgjorde 41 procent av tillgångarna totalt, en ökning med 1,2 procentenheter sedan utgången av juni.

I utlandssektorn ingår förutom utländska bolag och privatpersoner, svenskar bosatta utomlands samt svenskar bosatta i Sverige som handlar via utländsk förvaltare. De största ägarländerna var Sverige följt av USA och Storbritannien. USA äger en tredjedel av utlandssektorns aktietillgångar följt av Storbritannien som äger nära en fjärdedel.

Annons

Hushållssektorns andel av aktier i svenska bolag sjönk med 0,4 procentenheter till 11,2 procent under andra halvåret av 2017 – och värderades till 781 miljarder kronor vid utgången av året.

Ägandet var fortsatt skevt fördelat över befolkningen. Kvinnor ägde bara runt en tredjedel av aktierna. Och de äldre var överrepresenterade både bland kvinnor och män.

Annons