Fonder

Svenskarna vill få mer hjälp för val av fonder

En majoritet av svenskarna vill få mer information om premiepensionen och om hur man väljer fonder i premiepensionssystemet.

Publicerad 2019-10-22

Två tredjedelar känner dessutom inte till vilka hjälpmedel pensionsmyndigheten i dag har för att söka och jämföra fonder. Det är ett par av slutsatserna i en ny undersökning som Fondbolagens förening presenterar i dag.  Det framgår av ett pressmeddelande.

TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 171 svenskar om de skulle vilja få mer information om premiepensionen och om hur man väljer fonder i premiepensionssystemet, samt om de känner till vilka hjälpmedel Pensionsmyndigheten har i dag för att söka och jämföra fonder.

– Det finns ett behov av mer information om premiepensionen. Det är väldigt få som känner till det stöd som finns hos Pensionsmyndigheten. Samtidigt går utvecklingen snabbt och många andra aktörer har utvecklat framgångsrika lösningar. Det säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, i en skriftlig kommentar.

50 procent uppger att mer information skulle behövas. 37 procent vill inte ha mer information. Det skiljer mellan könen där kvinnor i något högre grad tycker att mer information om hur man väljer fonder behövs.

– Frågar man svenskarna själva så är det uppenbart att de vill ha möjlighet att välja och vill ha mer hjälp och stöd. Samtidigt sker förändringar i premiepensionen i motsatt riktning där valmöjligheterna begränsas och information och hjälpmedel nedprioriteras, säger Fredrik Nordström.

Platsannonser