Finans Nyhet

Svenskarna håller i plånboken

Publicerad

De svenska hushållen har blivit mer försiktiga både när det gäller sparande och lånande, visar SEB:s sparbarometer för årets tredje kvartal.

Hushållen har under senare år lånat allt mer pengar. Det har lett till att oron för de gigantiska lånesummorna har växt. Men eftersom räntorna samtidigt har fallit kraftigt har hushållens ränteutgifter minskat rejält trots att lånen ökat.

De stigande bostadspriserna har bidragit till den snabba låneökningen, i kombination med dagens rekordlåga räntor. Men Riksbanken har under hösten gjort klart att nästa ränteförändring blir en höjning. Det är främst den höga arbetslösheten som gjort att höjningen ännu inte kommit.

– Riksbankens sänkningar av reporäntan under våren eldade på bostadspriserna och därmed hushållens upplåning lite extra. Men nu är hushållen inställda på att räntorna kommer att stiga framöver, säger SEB:s chefekonom Gunilla Nyström.

Annons

Enligt SEB:s sparbarometer för tredje kvartalet minskade ökningstakten för hushållens upplåning till drygt 2 procent, jämfört med kvartalet innan. Under andra kvartalet var ökningstakten högre, drygt 3 procent.

– Det är sunt och välkommet att ökningstakten avtar. I en ekonomi som växer med ett par tre procent om året kan lånen och bostadspriserna i ett längre perspektiv inte fortsätt uppåt med över 10 procent i årstakt, säger Nyström.

Samtidigt har de höga bostadspriserna lett till att hushållens nettoförmögenhet är den högsta någonsin. Men trots det är hushållen försiktiga även i sitt sparande. Av kvartalets nysparande på 17 miljarder kronor gick hela 15 miljarder in på bankkonton med låg risk. Men låg risk betyder också små möjligheter att pengarna ska växa till rejält.

Annons

Och alltför liten riskvilja kan bli ett problem, befarar Gunilla Nyström.

– Hushållen förefaller brända sedan börsfallet och det tycks ha gått många förbi att den svenska börsen stigit kraftigt sedan mars 2003. Men fortsätter trenden att nysparandet går till bankkonto kan det bli angeläget att tala om risken för allt för låg avkastning på sikt, säger Nyström.

I slutet av tredje kvartalet låg 29 procent av hushållens sparande i ränterelaterade tillgångar, till exempel på bankkonton eller i korta räntefonder. 27 procent låg i aktierelaterade tillgångar, aktier eller aktiefonder. Största delen av sparandet, 44 procent, ligger i bostäder.

Annons

TT

TT

Annons