Digitalisering

Svenska småföretag på digital efterkälke

En av fyra svenska småföretagare vill digitalisera sin administration närmaste tre åren, enligt ny rapport från mjukvaruföretaget Visma. Bara 11 procent av dem är digitaliserade på en avancerad nivå. Det är den lägsta siffran i Nordeuropa.

Uppdaterad 2018-01-23
Publicerad 2018-01-23

Mer än var fjärde småföretagare rankar administration som den viktigaste arbetsprocessen att digitalisera under de närmaste tre åren, visar Vismas rapport Det digitala samhället. Men ännu fler uppger att de är inlåsta i sina nuvarande system – vilket står i vägen för digitalisering.

– Det har aldrig varit enklare att starta, driva och utveckla företag än vad det är i dag, tack vare digitala lösningar. Som företagare kan du i stället lägga tiden på det som är viktigt för dig. Därför behöver fler ta steget och digitalisera fullt ut, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Rapporten visar att administration är den arbetsprocess som Sveriges småföretagare tycker är viktigast att digitalisera. Drygt var fjärde tillfrågad, 26 procent, anser att bokföring, fakturering samt löne- och tidrapportering bör skötas med digital teknik i större utsträckning än i dag. Men samtidigt uppger 28 procent att deras största utmaning när det gäller digitalisering är att de är låsta till de lösningar och system de använder i dag.

– Digitaliseringen innebär stor utvecklingspotential för både småföretagen själva och landet som helhet. Att de börjar digitalisera sina verksamheter är därför en viktig framtidsfråga, säger Boo Gunnarson.

Andra processer som Sveriges småföretagare tycker är viktiga att digitalisera är utbudet av både tjänster och produkter. Men Svenska organisationer ligger också efter både Finland och Norge när det gäller digitalisering, enligt Vismas digitaliseringsindex, där över 3.000 vd:ar och ekonomichefer i Norden har rankat hur automatiserade företagets processer är.

Och enligt EU:s statistikbyrå Eurostat är bara elva procent av de svenska småföretagen digitaliserade på en avancerad nivå – den lägsta siffran i Nordeuropa långt under EU-snittet på 17 procent.

Fakta: Fyra skäl för småföretagare att satsa digitalt
  • Företaget blir mer effektivt och sparar tid som kan läggas på annat
  • Företaget når ut till större marknader än tidigare
  • Företagaren kan vara tillgänglig utanför kontoret och arbeta mer flexibelt
  • Företaget kan lättare utveckla sin affär och ta fram bättre produkter och tjänster 

Källa: Visma

Platsannonser