FinansNyhet

Svenska inflationstakten minskade i juni

inflation SCBinflation SCB
Foto: Chris Liverani via Unsplash
Publicerad

Inflationstakten enligt Konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, minskade till 1,6 procent i juni 2021, enligt SCB:s senaste statistik.

Realtid.se

Inflationstakten enligt KPIF minskade till 1,6 procent i juni 2021, från 2,1 procent i maj. Månadsförändringen från maj till juni var 0,1 procent, enligt SCB:s senaste statistik. Det framgår av ett pressmeddelande. Prisbasbeloppet för år 2022 har beräknats till 48 300 kronor, vilket innebär en ökning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2021. 

“Inflationstakten påverkades främst av högre boendekostnader, där prisuppgångar på el och avgifter för hyres- och bostadsrätter var mest drivande till årsförändringen i KPIF. Priserna ökade också för transport, och då framförallt på drivmedel, samt för kläder och skor. Trots att priserna på kläder sjönk från maj till juni 2021 låg klädpriserna högre i juni detta år jämfört med motsvarande period 2020. Prisuppgångarna motverkades av lägre priser inom grupperna; audiovisuell och fotografisk utrustning, teleutrustning samt paketresor”, skriver SCB.

Annons