Fastigheter

Svenska Handelsfastigheter etablerar MTN-program om 3 miljarder

Svenska Handelsfastigheter har etablerat ett MTN-program med en låneram om 3 miljarder kronor för upplåning i obligationsmarknaden.

Publicerad 2020-09-18

– Emissionslikviden ska användas för refinansiering av existerande krediter samt för förvärv och fortsatt utveckling av verksamheten, samtidigt som vi sprider våra refinansieringsrisker. MTN-strukturen ger oss flexibilitet att uppta lån vid behov, säger Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter i en skriftlig kommentar.

Svenska Handelsfastigheter har även etablerat ett ramverk för emission av gröna obligationer, vilket ger bolaget möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket.

Nordea är ledarbank för MTN-programmet och kommer att tillsammans med Danske Bank agera som emissionsinstitut. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Svenska Handelsfastigheter.

Platsannonser