Finans

Svenska företagsledare tror på 2017

Inte sedan 2010 har svenska företagsledare varit så optimistiska om det nya året som nu, visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons färska undersökning om konjunkturförväntningarna 2017.

Uppdaterad 2017-01-03
Publicerad 2017-01-03

Lönsamheten är stark hos de svenska företagen och sex av tio företag tror dessutom att den kommer att öka under 2017.

– Det går bra för många svenska företag nu. Vi har en stark konjunktur och svenska företagsledare ser få hinder för tillväxt. Men ett sådant är faktiskt arbetskraftsbrist. Tre av tio företagsledare anger att tillgången på utbildad arbetskraft hindrar dem att växa, säger Anna Johnson, vd på Grant Thornton, i ett pressmeddelande.

I jämförelse med andra länder visar sig de svenska företagsledarna vara nöjda på en rad områden. Bara tio procent upplever sig hindras av brist på finansiering. I Grekland, där finansieringsproblemet är värst, är andelen 58 procent. När det gäller byråkrati och regelverk är 16 procent hindrade i Sverige jämfört med 60 procent av företagsledarna i Polen som hindras mest av detta enligt undersökningen. Mest optimistisk är man i storstäderna. De svenska företagen fortsätter att effektivisera sina verksamheter och 60 procent av de intervjuade anger till exempel att de satsar på att höja säljkårens effektivitet under de närmsta tolv månaderna.

Grant Thornton har i 24 års tid mätt företagsledares förväntningar på ekonomin genom sin globala undersökning som idag görs i 37 länder. I Sverige har 400 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats under fjärde kvartalet 2016.

 

Platsannonser