Anna Johnson, vd Grant Thornton
Finans

Svenska företagsledare ser ljust på 2018

Svenska företagsledare ser ljust på ekonomin de kommande tolv månaderna. Faktum är att de är mer optimistiska nu än inför 2017. Men företagsledarna i USA är ännu mer optimistiska. Det visar Grant Thorntons årliga undersökning.

Uppdaterad 2018-01-15
Publicerad 2018-01-15

Det så kallade balansmåttet, som anger andelen optimistiska svarande minskat med pessimistiska, hamnar i år på +55 procent i Sverige, vilket är en ökning med nio procentenheter från 2016. Inte sedan 2008 har svenska företagsledare varit lika optimistiska. Då var balansmåttet +61 procent.

– Det går bra för Sverige och de svenska företagen. Att företagsledarna ser så positivt på det kommande året, som ju är ett valår, är glädjande. Men jag möter också många entreprenörer som lyfter fram utmaningar som hindrar företagens tillväxt, i många fall brist på finansiering och arbetskraft. Det är oerhört viktigt att vi tar detta på allvar så att företagen kan fortsätta att skapa jobb och bidra till välfärden, säger Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige, i ett pressmeddelande.

Optimism i USA – pessimism i Storbritannien

Optimismen bland företagen i Sverige är högre än inom EU generellt, där balansmåttet i snitt är +47 och även något högre än det globala snittet på +52.

Inom EU utmärker sig Storbritannien där andelen optimistiska företagare mer än halverats på ett år, från +32 till +15. Utanför EU utmärker sig USA där balansmåttet hamnar på +78, en ökning med 32 procentenheter jämfört med 2016 och den högsta siffran som uppmätts sedan 2004.

Brist på kvalificerad arbetskraft

63 procent av de svenska företagen förväntar sig ökad omsättning 2018. Det är i stort sett oförändrat jämfört med förra året. Sveriges beslutsfattare är mer optimistiska än det globala snittet (53 procent). Men bland orosmolnen finns bristen på kvalificerad arbetskraft, som 44 procent av de tillfrågade ser som en stor begränsning. Detta är en markant ökning från föregående år, då knappt en av tre (29 procent) upplevde samma brist.

–  Det växer fram en helt ny typ av företag, digitala och globala snabbväxare. Den här typen av bolag ser ett stort hinder för sin tillväxt – nämligen att hitta rätt kompetens. Risken är att de flyr Sverige eller att innovativa affärsidéer helt enkelt inte blir verklighet, säger Anna Johnson i pressmeddelandet.

Motsvarande ökning kan noteras bland snittet av EU:s företagare och allra tydligast i Tyskland där 48 procent av företagarna svarar att de upplever att det saknas utbildad arbetskraft, jämfört med 24 procent 2016.

 

Platsannonser