Försäkring

Svenska Fondhandlarföreningen byter namn – efter 111 år

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad – det är det nya namnet på föreningen som fram tills nu hetat Svenska Fondhandlarföreningen.

Publicerad 2020-06-17

Beslut om namnbyte togs den 4 maj vid Svenska Fondhandlareföreningens föreningssammanträde, meddelar föreningen i ett pressmeddelande.

Samtidigt ändras det engelska namnet till Swedish Securities Markets Association, från Swedish Securities Dealers Association.

Föreningens ordförande är Johan Mörner, tillika vd på Erik Penser Bank. Så här lyder hans motivering till namnbytet:

”Frågan om föreningens namn har diskuterats till och från under flera år mot bakgrund av att ordet ”fondhandlare” över tiden har förlorat i betydelse. Då föreningen bildades den 15 december 1908 relaterade namnet till den ”fondhandel” i aktier och obligationer som vid den tiden ägde rum i Börshuset i Gamla Stan. Såväl värdepappersmarknaden som handeln på denna har sedan dess utvecklats och den svenska värdepappersmarknaden tillhör nu en av de mest utvecklade i Europa. Medlemmarna var eniga i beslutet att byta till ett mer modernt namn som relaterar till den värdepappersmarknad där föreningens medlemmar verkar.”

Det nya namnet kommer att fasas in successivt under sommaren parallellt med att föreningen slutför arbetet med sin nya logotyp och hemsida.
 

Platsannonser