FinansNyhet

Svenska chefer nobbar tech-investeringar

Publicerad

Sju av tio chefer tror att deras affärsmodeller är passé inom fem år. Men bara knappt var femte är beredd att satsa på framtidsteknologier.

David Gustavsson

Det visar en ny undersökning som analysföretaget Kairos Future gjort på uppdrag av mjukvaru- och tjänstebolaget Tieto.

500 nordiska chefer har deltagit i undersökningen som bygger på intervjuer och enkätfrågor. Cheferna är verksamma i olika branscher Norge, Sverige och Danmark och Finland.

Resultatet visar att 69 procent av företagsledarna bedömer att digitaliseringstempot och utvecklingen av så kallade disruptiva affärsmodeller accelererar kommande fem åren, jämfört med gångna femårsperioden.

Annons

74 procent tror att förändringen främst kommer utifrån, pådriven av nya startupbolag. Trenden är tydligast i Sverige där över hälften av cheferna
bedömer att tech-startups blir den viktigaste faktorn, följt av Norge och Finland (38 respektive 34 procent).

Utvecklingen får störst påverkan på bank- och finanssektorn, följt av mediebranschen, detaljhandeln och grossistindustrin, tror cheferna. Ändå är förvånansvärt många chefer tveksamma till att investera i framtidsteknologier såsom virtual reality, nya e-handelslösningar, e-learning och e-hälsoverktyg.

Minst villiga till det är svenska företagsledare. Bara 17 procent av dem svarar att de är redo att göra större teknikinvesteringar framöver, jämfört med 24 procent av cheferna i Finland och 18 procent i Norge.

Annons

– Svenska företag är överlag relativt teknikmogna i ett internationellt perspektiv. Men det gäller att fortsätta att investera i dessa områden för att inte riskera att tappa fart i den omställning som digitaliseringen innebär. De som lyckas med att både effektivisera verksamheten och driva innovation med nya tjänster och affärsmodeller är de som står som vinnare i slutändan, säger Tietos Sverigechef Håkan Dahlström.

Utdrag ur undersökningen

Fyra av fem svenska chefer (82 procent) tror att värdekedjan i deras affär antingen smälter ihop med någon annan industri (22 procent) eller helt omdefinieras (60 procent).

Störst förändringar står medieindustrin inför, enligt cheferna. 68 procent anger därtill att deras värdekedja helt omdefinieras, medan över hälften tror att deras nuvarande affärsmodell bara överlever i tre år till.

Mer om rapporten

Tieto lät genomföra sin Foresight 2020-studien under 2016 och början av 2017.

Undersökningen baseras på intervjuer och en enkätfrågor som ställts till 500 chefer från en rad olika branscher i Sverige, Norge och Finland.

Datan samlades in och analyserades av analysföretaget Kairos Future.

Annons