Annons

Annons

Svenska bolag mumma för utländska investerare

Sverige rankas som det åttonde mest attraktiva landet för förvärv och fusioner samt börsnoteringar. Den höga placeringen för Sverige beror på faktorer såsom låg kreditrisk, en effektiv förvaltning och att det är lätt att göra affärer i landet.

Värdet av fusioner och förvärv i Sverige beräknas år 2018 att uppgå till 31,0 miljarder US-dollar. Det visar Global Transactions Forecast, en ny rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics, som prognostiserar företagstransaktioner och börsnoteringar på 42 marknader fram till år 2021.

Den höga placeringen för Sverige beror på faktorer såsom låg kreditrisk, en effektiv förvaltning och att det är lätt att göra affärer i landet. För 2019 förväntas emellertid en avmattning och det totala värdet på företagsaffärerna i Sverige väntas sjunka till 11,5 miljarder US-dollar. Samtidigt prognostiseras en kraftig ökning av det totala värdet på börsnoteringarna, till 1,65 miljarder US-dollar 2019 (jämfört med 874 miljoner US-dollar 2018).

De högst rankade länderna är i tur och ordning Hongkong, Singapore, Nederländerna, Schweiz, Taiwan, Irland och Storbritannien, därefter följer Sverige på plats åtta.

Annons

Annons

– Under 2017 och 2018 var det några mycket stora transaktioner, bland annat SCA:s och Atlas Copcos uppdelning, som drev upp värdet på företagstransaktionerna i Sverige, vilket gör att det totala värdet på transaktionerna väntas falla under 2019, säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm.

En avmattning har skett i Europa medan Nordamerika och Asien har haft fortsatt hög aktivitet i likhet med tidigare. Under 2018 väntas förvärvs- och fusionsaktiviteten att vara högst inom konsumentsektorn, en trend som förutspås hålla i sig för 2019. Även i sektorer såsom teknik och telekom samt finans väntas företagsaffärer till ett stort värde genomföras.

Till riskerna hör handelskrig och ökad protektionism, konjunkturavmattning och Brexit utan avtal.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons