Annons

Annons

Svenska bolag fastnar i pilotstadiet när det kommer till AI

Svenska storbolag ligger långt efter vad gäller att implementera och skala AI globalt, enligt The Boston Consulting Groups nya rapport. 

Sveriges självbild kommer att förändras inom kort då svenska storbolag ligger långt efter vad gäller att implementera och skala AI globalt, enligt The Boston Consulting Groups (BCGs) nya rapport.

I den nya rapporten ”Think Big, Start Small, Scale Fast: The AI Success Recipe for Nordic Companies” som BCG gjort tillsammans med MIT Lab, framkommer det att svenska företag har höga ambitioner inom AI, både vad gäller effektivisering och robotisering samt även höga aspirationer på fem års sikt vad gäller organisk tillväxt, där Sverige ligger i framkant. Men när det gäller att skala piloter globalt, driva igenom transformativa AI och digitala förändringsprogram, har Sverige börjat halka efter omvärlden.

Svenska storbolag uppger sig vara mogna för AI och tror på dess potential, 77 procent av respondenterna uppgav att de börjat använda och förstå fördelarna med AI. Trots optimismen ligger dock svenska företag efter internationella konkurrenter när det kommer till att implementera AI i hela affärsmodellen. Bara 29 procent uppger att deras affärsmodell påverkats av AI de senaste tre åren, medan hela 52 procent av företag i resten av världen ser en förändring under samma period. 

Annons

Annons

Även när det gäller att skapa affärsnytta genom AI ligger svenska företag efter det internationella snittet – färre än 3 av 4 svenska bolag uppger att de skapat värde genom AI de senaste tre åren, motsvarade siffra för internationella bolag är uppemot 90 procent. 

"Svenska bolag är fast i ett pilot-stadie och lyckas inte skala upp”, skriver The Boston Consulting Groupi ett pressmeddelande.

Enbart 25 proicent uppger att de använder AI i hela verksamheten, både i sina produkter/tjänster och i interna processer. I andra fall är AI-satsningar ofta isolerade till enskilda marknader och implementeras inte i hela bolagen. Om inte detta adresseras av styrelser och ledningar kommer det att påverka Sveriges framtida konkurrenskraft negativt.

”Att ha framgångsrika företag inom en rad olika branscher är en del av den svenska självbilden. Det riskerar att ändras framöver om storbolagen inte lyckas skala upp sin användning av AI, genomföra digitala transformationer och implementera nya arbetssätt i hela verksamheten, inte bara i pilotprojekt”, säger Fredrik Lind, ansvarig för BCGs Nordiska verksamhet inom Tech, Media och Telecom. 

Under 2018 genomförde BCG, i samarbete med MIT Sloan Management Review, en utförlig global onlineundersökning om AI- implementering. BCG genomförde ytterligare en regional undersökning av den nordiska marknaden, vilken resulterade i 78 svar. Dessa slogs sedan samman med svaren från övriga nordiska organisationer i den globala undersökningen. Sammantaget representerar de totalt 160 nordiska svaren flera olika verksamhetsdelar i nordiska företag från en rad olika industrier, från direktörs- och ledningsnivå till seniora och juniora chefe

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons