FinansNyhet

Svenska bolag är mest aktiva på hemmaplan

Publicerad

Svenska bolag fortsätter att genomföra förvärv primärt på den egna marknaden. Men tillväxttakten sjunker. Det visar en ny undersökning av Grant Thornton. “Det är fortfarande en hög aktivitet av företagsaffärer även om vi upplever att processerna tar lite längre tid” säger Isac Stenborg, partner M&A Services på Grant Thornton till Realtid.

Miriam Istner-Byman

Antalet transaktioner på den svenska marknaden ökade med 69 procent mellan 2013 och 2018. Flest antal transaktioner sker på den svenska ”small- och midcapmarknaden”. Mellan 2011-2018 har antalet transaktioner på den nordiska marknaden totalt ökat med 62 procent.

Svenska bolag fortsätter att genomföra förvärv primärt på den egna marknaden. Totalt stod inhemska köpare stod för 56 procent av förvärven av svenska bolag under förra året. Det är den lägsta andelen de senaste tio åren (förutom år 2008). På en tioårig genomsnittlig nivå ligger den siffran på 59 procent där 2009-2010 toppar med cirka 63 procent. Det visar Grant Thorntons genomgång av den svenska transaktionsmarknaden 2008-2018.

Sedan 2008 har antalet utländska köpare på svenska marknaden varierat mellan 35-45 procent av totalt antal transaktioner, i dagsläget ser Grant Thornton inga tendenser till att utländska köpares intresse i svenska bolag minskar.

Annons

De flesta utländska köpare kommer från Norge och USA, följt av Danmark, Finland och Storbritannien.  Bland övriga europeiska köpare toppar Tyskland och Frankrike följt av Nederländerna. Antalet asiatiska köpare ligger omkring 1 procent av totalt antal transaktioner, Kina och Japan är mest aktiva.

– Det är fortfarande en hög aktivitet av företagsaffärer, även om vi upplever att processerna tar lite längre tid. Det kan ha att göra med högre priser och mer bilaterala processer där man bättre vill förstå möjliga synergier för att kunna erbjuda högre multiplar, säger Isac Stenborg, partner M&A Services på Grant Thornton till Realtid.

Vilken inverkan har en svagare krona och en mer politisk omvärld på företagsaffärerna?

Annons

– Vi uppfattar inte att den svagare kronan är avgörande för om man vill göra förvärv eller inte. Däremot har vi märkt att prisnivån påverkas något på grund av en svagare krona, det vill säga utländska aktörer kan erlägga ett högre pris i kronor.

Sedan 2008 har antalet utländska förvärv av svenska bolag ökat från 17 procent till att 2018 uppgå till 34 procent av totalt antal transaktioner. Utifrån ett nordiskt tioårsperspektiv har svenska bolag i första hand valt att genomföra förvärv i Norge, följt av Danmark och Finland. De senaste fem åren har dock förvärv i Danmark ökat mer än övriga nordiska länder.

Klimatet för företagstransaktioner beskrivs som fortsatt gynnsamt drivet av bland annat stark ekonomisk tillväxt, historiskt låga räntor och tillgång till kapital redo att investeras. Detta har drivit upp värderingarna på bolag inom de flesta branscher.

Annons

Den bransch som uppvisar den största ökningen är IT-konsulter, där transaktionerna ökat med 475 procent mellan 2014 och 2018.

– Sverige ligger långt framme vad gäller IT/mjukvara och det smittar av sig på industrin och mer traditionella bolag som snabbt kan anamma nya affärsmodeller, lösningar och effektiviseringskoncept. Den nationella infrastruktur som byggts upp under många år i Sverige skapar även förutsättningar för att ny teknik lättare kan appliceras då infrastrukturen finns på plats. Sammantaget medför det att bolag, oaktat sektor, blir mer framtidssäkrade vilket är positivt och attraherar utländska köpare, säger Isac Stenborg.

Annons