Bank

Svenska banker står starka

Sveriges fyra storbanker klarar av ett försämrat världsläge. Enligt Goldman Sachs levererar de också bättre än det europeiska genomsnittet.
 

Uppdaterad 2016-08-01
Publicerad 2016-08-01

I fredags kväll kom resultatet av det senaste stresstestet för banker och det visade bland annat att alla fyra svenska storbanker står väl rustade inför ett kraftigt försämrat världsläge.

Det skriver Finansinspektionen i en kommentar till Europeiska bankmyndighetens, Eba, stresstest av de 51 största bankerna i Europa. Scenariot innefattar en makroekonomisk nedgång i kombination med prisfall på fastigheter.

De svenska bankerna gav under fredagskvällen ut egna kommentarer på Ebas test. Nordea skrev att bankens "starka kapitalposition och affärsmodell" bekräftas i stresstestet.

Swedbank framhöll att EBA:s stresstest bekräftar bankens "starka kreditkvalité och kapitalsituation" och att banken har tillräckligt med kapital för att klara ett "allvarligt stressat scenario".

I det negativa scenariot som används minskar kärnprimärkapitalkvoten (CET 1-kvot) mellan 2015 och 2018 för Handelsbanken med 2,7 procent, för Nordea med 2,4 procent, för SEB med 2,2 procent och för Swedbank med 1.9 procent.

Även Goldman Sachs har skrivit en marknadskommentar om resultatet för de svenska storbankerna och menar att de levererar klart bättre än det europeiska genomsnittet. Goldman lyfter även fram Nordea som sitt främsta val i portföljen.

 

Platsannonser

Logga in