FinansNyhet

“Svenska banker ligger efter i delningen av information”

Steve Payne, ansvarig financial services, Deloitte. Foto: DeloitteSteve Payne, ansvarig financial services, Deloitte. Foto: Deloitte
Steve Payne, ansvarig financial services, Deloitte. Foto: Deloitte
Publicerad

Steve Payne, ansvarig för finansiella tjänster på Deloitte, menar att svenska banker behöver samarbeta mer med varandra för stävja ekonomisk brottslighet.

Olof Ehrs

Steve Payne, Nordenansvarig för finansiella tjänster på Deloitte, har mycket på sitt bord just nu. Intresset är stort kring tjänster inom risk och regelefterlevnad, inte minst efter de uppmärksammade penningtvättsanklagelser som riktats mot storbankerna under det senaste året.

– Vi ser en stor efterfrågan av finansiella tjänster inom det regulatoriska och proaktiva arbetet kring compliance och uppbyggnaden av digital infrastruktur kopplad till detta, säger Steve Payne.

Svenska storbanker arbetar enligt honom intensivt när det kommer till åtgärder för att motverka penningtvätt. Det har varit en tuff tid för dem under det senaste året.

Annons

– Jag tror att det är flera nordiska storbanker som har förstått att de har arbete att ta igen inom det här området i ett internationellt perspektiv.

Steve Payne menar att lagar och regelverk kring hur man får dela information mellan banker, regulatoriska instanser och statens myndigheter behöver förändras då de svenska reglerna på området för tillfället är mycket restriktiva.

Svenska banker behöver kunna dela information om finansiell brottslighet med varandra och med myndigheter för att arbeta förebyggande. Men det är inte alltid möjligt med anledning av hur dagens regelverk ser ut.

Annons

– Det finns absolut stora möjligheter för oss att skapa affärer när våra nordiska klienter fortsätter att investera och vi erbjuder en kombination av lokal och internationell kompetens för att möta våra klienters behov. Under de nära fem år som jag har arbetat inom financial services på Deloitte Sverige har teamet vuxit med 100 till 150 procent.

Deloitte ser också en ökad efterfrågan av digitala tjänster och det har enligt Steve Payne blivit allt vanligare att traditionella kunder inom redovisning eller strategisk rådgivning också behöver hjälp med att anpassa sin verksamhet digitalt. Teknik och digitalisering spelar en viktig roll i Deloittes verksamhetsutveckling och genom förvärven av den kreativa byrån Acne och digitalbyrån Mobiento har Deloittes fokus på detta ökat ännu mer.

Steve Payne menar att när man exempelvis ser till storbankerna så har deras kundrelationer förändrats kraftigt de senaste åren. Intåget av Swish och Klarna har påverkat betalmarknaden och bankkunderna ställer mycket högre krav på digital tillgänglighet och precision nu än för fem år sedan.

Annons

– Digitaliseringen är ett stort begrepp som betyder olika saker för olika företag. För oss handlar tjänsterna om allt från digital strategi och design av tjänster och teknisk utveckling till att säkerställa compliance, effektivitet och användarupplevelser. Internationellt har även banker ett stort fokus på digitalisering, säger Steve Payne.

Annons