Fonder

Svensk fondförmögenhet växer

Sedan förra kvartalet steg andelen kapitalen i fonder i Sverige med 190 miljarder kronor.

Publicerad 2016-11-18

Fondförmögenheten i Sverige uppgår nu till 3204 miljarder kronor och har bara på det senaste kvartalet växt med 190 miljarder kronor, enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån.

Utvecklingen beror på både nettosparandet och marknadsutvecklingen. De bidrog med 22 miljarder respektive 168 miljarder kronor.

Nettosparandet gick framför allt till aktiefonder och fond-i-fonder. 

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder uppgick till 619 miljarder kronor vid kvartalets slut och ökade under perioden med 31 miljarder kronor. Efter två kvartals negativa nettosparande var det positivt under tredje kvartalet och växte med två miljarder kronor. Den positiva marknadsutvecklingen stod för de övriga 29 miljarderna av den ökade fondförmögenheten.

Svenska hushåll nettosparade mest i blandfonder, fond-i-fonder och aktiefonder, enligt SCB. Däremot sålde hushållen fler räntefonder än de köpte under samma period.

En annan viktig bidragande orsak till fondförmögenhetens tillväxt är en svagare svensk krona gentemot dollarn, vilket ökat värdet av innehaven omräknat i kronor. 

"Kronans utveckling gentemot euron under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i euro har ökat. Kronans utveckling gentemot den amerikanska dollarn har bidragit till det samma", skriver SCB.

Platsannonser

Logga in