Konjunktur

"Svensk ekonomi växer nu på bred front"

Efter fritt fall i våras studsar ekonomin upp igen. Några större stimulanspaket behövs därmed inte, enligt Nordea.

Uppdaterad 2020-09-02
Publicerad 2020-09-02

 

– Den ekonomiska nedgången var dramatisk i våras. Men svensk ekonomin växer nu på bred front och redan till nästa sommar är BNP-nivån tillbaka där den var före krisen, säger Annika Winsth Nordeas chefekonom.

Återhämtningen inleddes i juni och förutsättningarna ser fortsatt goda ut. Risken för bakslag och en kraftigt ökad smittspridning går inte att utesluta, men det finns även möjligheter för en bättre utveckling. Till exempel kan tillväxten i Sverige bli högre än beräknat i denna rapport - inte minst efterfrågan från våra grannländer är solid, skriver Nordea i sin konjunkturrapport.

– Arbetslösheten toppar nu och varslen stabiliserades på en normal nivå redan under sommaren. Det samtidigt som antalet nya lediga platser vänder upp och delar av de stora varsel som lades i våras inte tycks resultera i uppsägningar, säger Annika Winsth.

Bostadspriserna förväntas stiga med 6 procent i år. Tillsammans med en ljusning på arbetsmarknaden ger det hushållen tillförsikt.

– Några allmänna och större stimulanspaket för att starta igång ekonomin behövs därmed inte. Riktade stöd till särskilt drabbade sektorer och åtgärder för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden är däremot motiverade. Kloka strukturåtgärder, och då inte minst inom utbildning, bör alltid vara i fokus, säger Annika Winsth.

Riksbanken har parkerat styrräntan på nollan trots lågt kostnadstryck. Istället använder sig Riksbanken av sin balansräkning. Ränteskillnaderna mot omvärlden har minskat, vilket har gjort kronan mer attraktiv. Kronan stabiliseras på en starkare nivå jämfört med de senaste åren, enligt banken.

Även globalt ser det nu ljusare ut, enligt Nordea som pekar den för Sverige så viktiga världshandeln som bedöms komma igång igen i takt med att länder öppnar upp.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in