Annons

Annons

sveahovratt_534.jpg

Svea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea Hovrätt
Svea hovrätt. Foto: Svea Hovrätt

Svea hovrätt avvisar överklagan i BDO-mål

Kapitalförsäkringstagaren Hubert Johanssons försök att stoppa tvisten med BDO har misslyckats även i Hovrätten. Målet ska fortsätta i tingsrätten.

Tvisten om rättegångskostnaderna som BDO kräver efter en långdragen tvist mot kapitalförsäkringstagaren Hubert Johansson ska fortsätta i tingsrätten. det har Svea hovrätt kommit fram till när domstolen valt att inte godkänna prövningstillstånd.

”Hovrätten har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall”.

BDO har tidigare vänt sig till tingsrätten för att få rättegångskostnaderna från de tre instanserna (tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen) betalda av Hubert Johansson. Ett belopp som uppgår till 4.240.560 kronor. 

Annons

Annons

Det var fyra år sedan Högsta domstolen meddelande domen rörande revisorsansvar som blev vägledande för revisionsbranschen. Det aktuella målet rörde revisionsfirman BDO och revisorn Bertil Oppenheimers ansvar efter att kursen i Daydream störtade. 

Högsta domstolen ansåg att revisorn och revisionsbolaget inte var skyldiga att betala skadestånd då årsredovisningen inte haft relevans för beslutet att delta i den aktuella apportemissionen. Kapitalförsäkringstagaren Hubert Johansson, förpliktigades via sitt bolag, att betala revisionsbyråns och revisorns rättegångskostnader i samtliga tre instanser om totalt 4.240.560 kronor, vilket han nu alltså inte gjort.

Hubert Johansson menar att de svenska domstolarna är fel forum för denna fråga och detta är anledningen till att han försöker få målet avvisat. BDO har nämligen framställt krav på betalning av rättegångskostnaderna till Hubert Johanssons bolag, med bas i Estland. Då bolaget har sin bas i Estland borde målet prövas av estnisk domstol, menar Hubert Johansson.

Men nu har alltså både tingsrätten och hovrätten beslutat att målet kan handläggas och avgöras i Stockholms tingsrätt.

 

 

Bakgrund

Hubert Johansson hade en kapitalförsäkring i Ancoria Insurance Public där han ägde aktier i bland annat 24hPoker AB. Under 2006 deltog Hubert Johansson, via sin kapitalförsäkring i Ancoria, i ett offentligt uppköpserbjudande avseende 24hPoker. Uppköper genomfördes genom en apportemission där aktier i 24hPoker överläts till Daydream i utbyte mot nyemitterade aktier i Daydream. Efter uppköpet föll Daydreams aktie kraftigt.

Hubert Johanssons bolag Antilu lämnade under 2009 in en stämningsansökan mot BDO och Daydream Softwares huvudrevisor Bertil Oppenheimer och yrkade att domstolen skulle fastställa att dessa parter var skadeståndsskyldiga på grund av den skada som drabbat Hubert Johansson.

Han pekade på att revisionsbolaget och huvudrevisorn lämnade en ren revisionsberättelse inför samgåendeavtalet mellan Daydream och 24hPoker. Inga anmärkningar fanns heller i det prospekt som gavs ut till marknaden. Bland annat pekar han på att en nedskrivning borde ha gjorts i ett dotterbolag samt att en återbetalningsskyldighet till ett dotterbolag aldrig nämnts i årsredovisningen, vilket borde ha noterats i revisionsberättelsen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons