Fastigheter

Sval rapport från Klövern

Fastighetsbolaget Klöverns periodresultat hamnade på 1,2 miljarder kronor (1,4) vilket är en minskning med 16 procent. Detta kan härledas till en lägre värdering av fastigheterna, visar halvårsrapporten för 2018.

 

Uppdaterad 2018-07-12
Publicerad 2018-07-12

Trots att periodsresultatet låg något lägre än jämförbar period har förvaltningsresultatet ökat med 2 procent till 680 miljoner kronor (665). Även driftöverskottet ökade med 3 procent till 1,1 miljarder kronor (1,0), enligt bolagets halvårsrapport för 2018.

Under perioden har Klövern sålt fastigheter i Mölndal, Huddinge, Helsingborg och Partille. Klövern har även köpt sex större kontorsfastigheter i Köpenhamn. Idag är Klöverns fastighetsportfölj värd 46,6 miljarder kronor.

Resultat Klövern
  • Intäkterna ökade med 4 procent till 1 585 mkr (1 518)
  • Driftöverskottet ökade med 3 procent till 1 066 mkr (1 032)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 680 mkr (665)
  • Resultatet före skatt uppgick till 1,2 miljarder kronor (1,7) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1,1 miljard kronor (1,4) motsvarande 1,20 kr (1,39) per stamaktie
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 546 mkr (1 025)
  • Halvårsrapport 2018

Platsannonser