Bank

"Svagt tredje kvartal för nordiska banker"

Deutsche Bank räknar med ett svagt tredje kvartal för nordiska banker tyngt bland annat av fortsatt höga kostnader för arbetet mot penningtvätt.

Publicerad 2019-10-16

De nordiska storbankernas delårsrapporter för det tredje kvartalet, där alla utom Danske Bank rapporterar nästa vecka, väntas innebära att underliggande resultat för bankerna som helhet sjunker med 3 procent, både jämfört med det andra kvartalet och med motsvarande kvartal förra året.

Deutsche Banks analytiker spår att de underliggande kostnaderna ökar med 6,5 procent jämfört med det tredje kvartalet förra året, drivet av kostnader för bekämpning av penningtvätt och kostnad för den digitala omställningen. 

De totala intäkterna väntas samtidigt öka med 4 procent. Räntenettot väntas öka med 4 procent i årstakt med stöd av låneexpansion, en dag extra i kvartalet och valutaeffekter. Provisioner väntas bli svagare under det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet med tanke på säsongseffekter tynger marknadsaktiviteten. Utmanande tradingmiljö väntas också tynga resultatet. 

De två bankerna som väntas särskilja sig mest positivt är DNB och SEB till följd av att "räntenettot stärks ytterligare och underliggande kostnader får viss lättnad jämfört med det andra kvartalet till följd av säsongseffekter”, skriver Deutsche Banks analytiker.

Deutsche Bank justerar sina riktkurser för de nordiska bankerna med mellan minus 4 procent till plus 0,5 procent. Banken justerar sina vinstestimat för åren 2019 till 2021 med mellan minus 4,6 procent till plus 3,2 procent. Låga räntor under längre tid, långsammare tillväxt under perioden och högre kostnader relaterade till regelefterlevnad ligger till stor del bakom de justerade vinstestimaten. Danske Bank och Handelsbanken är föremål för de mest sänkta vinstprognoserna medan SEB och Nordea sticker ut åt andra hållet, enligt den tyska storbankens analytiker. 

 

 

 

 

Platsannonser