Fastigheter

Svagt resultat från Klövern

Fastighetsbolaget Klöverns resultat för tredje kvartalet minskade med 10 procent från till 2 miljarder kronor till 1,8 miljarder kronor. Aktiekursen går just nu ned med 1,3 procent på Stockholmsbörsen.

Uppdaterad 2018-10-19
Publicerad 2018-10-19

Fastighetsbolaget Klövern publicerar idag fredag sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2018. Rapporten visar att trots ökade intäkter, driftöverskott och ett ökat förvaltningsresultat minskade resultatet efter skatt  med 10 procent, från 2 miljarder kronor till 1,8 miljarder kronor. 

Fastigheternas värdeförändringar uppgick till 817 miljoner kronor (1 371) miljoner kronor under perioden januari–september, motsvarande 1,9 procent av Klöverns fastighetsvärde vid inledningen av året. I värdeförändringarna ingår realiserade värdeförändringar om –20 (5) miljoner kronor och orealiserade värdeförändringar om 837 (1 366) miljoner kronor.

I en kommentar till rapporten skriver  Rutger Arnhult, vd i Klövern: ”Sammantaget har såväl årets första nio månader som det tredje kvartalet varit bra. Affärstempot har varit högt. Vi har fullföljt vår svenska renodling och etablerat oss på två nya intressanta utlandsmarknader.”

 

Platsannonser