FinansNyhet

Svagt resultat för Collector

Publicerad

Nischbanken Collectors nya vd Martin Nossman är inte nöjd med bankens prestation under tredje kvartalet: “Vi kommer intensifiera vårt arbete med att minska kostnader, samtidigt som vi behöver fortsätta öka intäktstillväxten”, säger han i en kommentar till delsårsrapporten.

Andreas Henriksson

Intäkterna ökade med 14 procent och resultat efter skatt ökade med 4 procent under tredje kvartalet i år, jämfört med samma kvartal i fjol. Ett sparprogram som börjar genomföras bidrar till ett förbättrat K/I-tal, 0,43 jämfört med föregående kvartals 0,45. Under tredje kvartalet ser banken en fortsatt stark tillväxt för factoring & företagskrediter samt för fastighetskrediter, framgår det av delårsrapporten.

Under årets nio första månader 2018 ökade intäkterna med 16 procent och uppgick till 1,6 miljarder kronor kronor, jämfört med 1,4 miljarder kronor under samma period i fjol.

Resultatet efter skatt ökade med 6 procent och uppgick till 412 miljoner kronor. Avkastning på eget kapital var 17,4 procent, jämfört med 18,8 procent under samma period 2017. 

Annons

Kreditstocken uppvisar en god volymtillväxt med 26 procent till 23,1 miljarder kronor.

“Collector hade en trög start på 2018 med avtagande intäktsökning och för höga kostnader.
Intäkterna under Q3 ökar jämfört med föregående kvartal. K/I- talet förbättrades i kvartalet från 0,45 till 0,43. Detta är en positiv trend men en bra bit från vårt mål. Därmed kommer vi att ytterligare intensifiera vårt arbete med att minska kostnader. Samtidigt behöver vi fortsätta att öka intäktstillväxten”, skriver Collectors nytillträdda vd Martin Nossman, som påpekar att han vid dagens rapporttillfälle endast varit vd för banken i cirka 50 dagar.
 
Martin Nossman har en bakgrund på Handelsbanken därifrån han kan när han nyligen plockades över till Collector.

“Vårt företagssegment går starkt, framförallt i Sverige och Norge. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på factoring- och företagskrediter i hela Norden. Företagssegmentet står för cirka 40 procent av de totala intäkterna och 49 procent av den totala kreditportföljen”, skriver han vidare i sitt vd-ord och fortsätter:

Annons

“Fastighetskrediter till bostadsutvecklare är begränsad till ett fåtal större aktörer med projekt där objekten är sålda till minst 70 procent med bindande överlåtelseavtal innan utbetalning sker. Exponeringen mot bostadsutvecklare är ca 4 procent av den totala utlåningen. Övriga fastighetskrediter är väl differentierade vad gäller val av fastigheter och geografi inom Norden. Generellt är låntagarna större fastighetsbolag och fonder där Collector bryggar transaktioner i avvaktan på långfristig finansiering.”

Privatmarknaden kommenterar han på följande sätt:

“Transformeringen mot en lägre risknivå i portföljen fortgår och samtidigt arbetar vi med att lansera nya privatlåneprodukter. Under perioden ser vi en ökad distribution av våra produkter och tjänster genom egna kanaler vilket ligger i linje med vår strategi. Ökningen är mer än 50 % mot föregående kvartal. Vi kan också notera att kundnöjdheten, som vi mäter frekvent, ökar och vi är glada att konstatera all-time high under perioden för kundnöjdhetsindex på privatlån, NPS 60. Arbetet med att lansera bolån fortgår under perioden. Vi har redan betalat ut ett antal bolån och ytterligare volymer är godkända och kommer att betalas ut inom kort.”

Annons

“Privatsegmentent står för cirka 60 procent av de totala intäkterna och 51 procent av den totala kreditportföljen. Inom betallösningar har vi under perioden tecknat ett flertal kontrakt med strategiska kunder vilket borgar för fortsatt god tillväxt”, skriver Martin Nossman avslutningsvis.

Annons