En svalare marknad för bostadsrätter oroar inte Magnolia Bostads vd Fredrik Lidjan.
Fastigheter

Svagt kvartal för Magnolia bostad

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad sålde 224 bostäder under tredje kvartalet, en nedgång från 768 i fjol. Men bolaget ser ändå ljust på framtiden. “Trots ett svagt resultat för kvartalet förväntas helåret 2017 visa god tillväxt och ett förbättrat resultat”, skriver vd Fredrik Lidjan i rapporten.

Publicerad 2017-10-27

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2017 uppgick till 193 miljoner kronor. Det kan jämföras med 242 miljoner kronor under samma period i fjol. Kvartalets resultat uppgick till -22 miljoner kronor, jämfört med 79 miljoner kronor för tredje kvartalet 2016.

Det lägre resultatet under kvartalet beror främst på färre vinstavräknade projektförsäljningar. Magnolia Bostad har under tredje kvartalet avtalat om förvärv av 0 bedömda byggrätter, jämfört med 1 160. Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 224, jämfört med 768 under tredje kvartalet 2016.

“Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra hyresrätter, vårdbostäder och hotell. I nuläget för vi flertalet förhandlingar om avyttring som förväntas generera resultat under det kommande kvartalen”, skriver bolaget i rapporten.

För årets nio första månader ökade nettoomsättning till 1 054 miljoner kronor, jämfört med 885 miljoner kronor under fjolårets tre första kvartal. Periodens resultat uppgick till 69 miljoner kronor, en nedgång från fjolårets 251 miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,90 kronor per aktie, jämfört med 5,61 kronor.

Oron som har börjat spridas för en svagare bostadsrättsmarknad framöver kommenterar bolagets vd Fredrik Lidjan genom att lyfta fram att bolagets grundaffär är att utveckla hyresrätter till institutionella investerare. Exponeringen mot bostadsrättsmarknaden är därför begränsad. Han pekar också på att bolagets projektportfölj är geografiskt diversifierad med låga ingångsvärden.

“Av bolagets 70 projekt är 67 förvärvade utifrån en hyresrättskalkyl. Dessutom visar det beräknade marknadsvärdet för projekten att den genomsnittliga hyresrätten är prissatt minst 500 000 kronor lägre än för motsvarande bostadsrätt. Vår förvärvsstrategi innebär att Magnolia Bostad har förutsättningar att uppnå uppsatta lönsamhetskrav oaktat om vi väljer att utveckla hyresrätter eller bostadsrätter. Härtill skapar den geografiska fördelningen på vår projektportfölj en bra riskspridning“, skriver Fredrik Lidjan och fortsätter:

“En svalare marknad för bostadsrätter förväntas leda till lägre prisnivå och utökat utbud av attraktiva byggrätter samt lägre entreprenadpriser. Dessutom ökar efterfrågan på hyresrätter med en minskad efterfrågan på bostadsrätter. Vi står väl positionerade att utnyttja dessa möjligheter.”

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in