FinansNyhet

Svagt första halvår för M&A-aktiviteten

Publicerad

M&A-aktiviteten minskar globalt under första halvåret med 11 procent där värdet uppgår till 1,8 biljoner dollar, motsvarande 16,8 biljoner kronor. I Sverige är det Goldman Sachs och Pwc som toppar Merger Markets League Tables under första halvåret.

Sara Johansson

Under första halvåret 2019 minskar M&A-aktiviteten globalt med 11 procent ned till 1,8 biljoner dollar, motsvarande cirka 16,8 biljoner kronor. Det framgår av Mergermarkets globala och regionala M&A-rapport 1H19.

Totalt rörde det sig om 8 201 transaktioner.

De största transaktionerna skedde i USA där Bristol-Myers Squid Company lade ett bud om 89,5 miljarder dollar, motsvarande 836 miljarder kronor, på Celgene Corporation.

Annons

USA står för de största transaktionerna, motsvarande 53,2 procent av av värdet på samtliga transaktioner. Värdet på transaktionerna i USA har ökat med 14,6 procent jämfört med samma period i fjol medan både Europa och Asien har haft sämre aktivitet där värdena på transaktionerna gått ned med 38,8 procent respektive 34,2 procent jämfört med samma period i fjol.

I själva verket stod USA för samtliga topp-tio transaktioner (mätt i värde) förutom en, Abbvies förvärv av Allergan till ett värde om 86,3 miljarder dollar, motsvarande 806 miljarder kronor. Sex av transaktionerna i USA var resultat av fusioner mellan amerikanska bolag.

Värt att notera från M&A-rapporten är att kinesiska investeringar i USA och Europa har dämpats rejält och siffrorna har inte varit så låga sedan 2009.

Annons

M&A inom tech-sektorn nådde nya nivåer, driven av private equity och den ökade efterfrågan på dataanalyser och cloud-service från versamheter i alla storlekar. I juni förvärvade Salesforce Tableu Software för 15 miljarder dollar, motsvarande 140 miljarder kronor endast en vecka efter Alphapet aviserade förvärvet av Looker för 2,6 miljarder dollar, motsvarande 24,3 miljarder kronor. Tech-sektorn stod för 1 307 transaktioner i år motsvarande 15,9 procent av affärsaktiviteten under halvåret 2019.

Buyouts rasade även under första halvåret med 23 procent i värde till 245 miljarder dollar, motsvarande 2 289 miljarder kronor och totalt 425 färre transaktioner  än samma period i fjol, till 1 494 transaktioner.

Tre mega-buyouts har redan noterats i USA än så länge, vilket är lika många som under helåret 2018, inkluderat två stora gränsöverskridande privata transaktioner där dels fibernätsoperatören Zayo group förvärvats av ett konsortium lett av EQT/Digital Colony Partners för 14,2 miljarder dollar, motsvarande 133 miljarder kronor, dels Olje- och gasbolaget Buckeye Partners förvärvats av Autralian IFM Investors för 10,2 miljarder dollar, motsvarande 95,3 miljarder kronor.

Annons

Vid transaktionerna är det Goldman Sachs som dominerar som finansiell rådgivare globalt. Goldman Sachs har medverkat vid transaktioner till ett värde om 699 miljarder dollar, motsvarande 6 530 miljarder kronor, vilket var 3,4 procent mer än samma period i fjol. Det rörde sig även om 158 transaktioner totalt. Näst på listan kom JP Morgan och Morgan Stanley. Deloitte placerade sig på listan över flest antal transaktioner, vilka uppgick till 213 stycken, vilket var 60 procent färre än samma period i fjol.

I Europa var det JP Morgan som medverkade vid transaktionerna till högst värde, vilka tillsammans uppgick till cirka 183 miljarder dollar, motsvarande 1 710 miljarder kronor. detta var 36 procent lägre värde än samma period i fjol. Först på listan över medverkandet vid flest antal transaktioner hamnade Deloitte med 146 transaktioner, vilket var 40 procent färre transaktioner än året innan.

I Norden var det återigen Goldman Sachs som placerade sig på första plats på listan över transaktioner med högst värde, vilka uppgick tillsammans till cirka 33 miljarder dollar, motsvarande 308 miljarder kronor, vilket var ett uppsving med cirka 222 procent för investmentbanken i Norden. Pwc placerade sig på första plats när det gäller flest antal transaktioner, vilka uppgick till 35 stycken, vilket var 15 färre än året innan då revisionsbyrån också hamnade på förstaplats.

I Sverige är det Goldman Sachs som har klättrat från fjärdeplats till första plats rörande transaktioner med högst värde, vilka tillsammans uppgick till cirka 21 miljarder dollar, motsvarande 126 miljarder kronor, vilket var en ökning om 140 procent jämfört med samma period i fjol. Pwc behåller förstaplatsen bland de finansiella rådgivarna som medverkat vid flest antal transaktioner i Sverige, vilka uppgick till 23 stycken under första halvåret 2019. detta var dock tre färre än samma period i fjol.

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.07.19.png

 

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.11.55.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.16.47.png

 

 

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.19.33.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.19.46.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.20.32.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.19.54.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.20.48.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.21.13.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.21.19.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.21.38.png

Skarmavbild_2019-07-02_kl._14.22.10.png

Annons