Finans

Svagt 2018 för Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden kan lägga ett svagt 2018 till handlingarna. Avkastningen för helåret blev visserligen positivt, 0,6 procent efter kostnader, men det är en kraftig nedgång jämfört med året innan då avkastningen uppgick till 8,8 procent.

Publicerad 2019-02-19

Det som framför allt drog ner avkastningen var den globala aktieportföljen, som står för knappt 27 procent av de totala tillgångarna på drygt 340 miljarder kronor. Den globala aktieportföljen föll med strax över 11 procent under året, och påverkade därmed totalavkastningen med -4,5 procent.. Även den svenska aktieportföljen och AP-fondens hedgestrategier bidrog negativt till avkastningen.

Det som höll emot under året var framför allt fondens valutaexponering och fastighetsportföljen. Valutan bidrog med 2,9 procent till till totalavkastningen och fastigheterna med 2,4 procent.

Claes Folkmar

 

Platsannonser