Annons

Annons

Svagare resultat i Ratos portfölj

Under tredje kvartalet uppvisade Ratos portfölj ett svagare resultat och omsättning.

Investmentbolaget Ratos portfölj minskade omsättningen med 5 procent under tredje kvartalet 2017 och Ebita-resultatet minskade med 18 procent från 245 miljoner kronor till 202 miljoner kronor, pro forma och justerat för Ratos ägarandelar.

"Det svagare resultatet beror främst på Diab som möter en svag marknad i kombination med höga råmaterialkostnader och negativa valutaeffekter. Även Plantasjen har haft en svagare utveckling där en kall vår och sommar parerats av prissänkningar för att hantera lagret”, skriver vd Magnus Agervald i rapporten.

För de första nio månaderna 2017 uppvisar dock portföljen en oförändrad omsättning medan EBITA-resultatet ökade med 7 procent från 938 miljoner kronor till 1.006 miljoner kronor, pro forma och justerat för Ratos ägarandelar. Den största förbättringen av EBITA-resultatet står Bisnode för.

Annons

Annons

Ratoskoncernens resultat före skatt för de första nio månaderna 2017 uppgick till 1.255 miljoner kronor, jämfört med -2.220 miljoner kronor året innan och för tredje kvartalet till 741 miljoner kronor jämfört med -2.227 miljoner kronor samma period året innan.

I tredje kvartalet 2016 genomfördes nedskrivningar av bokförda värden, vilket påverkar jämförelsesiffrorna. I resultatförbättringen ingår exitresultat från försäljning av Nebula och Serena Properties om totalt 594 miljoner kronor.

Totalavkastningen uppgick till -3 procent för aktien under årets nio första månader, samtidigt har jämförelseindex stigit med 13 procent.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons