Konjunktur

Svaga konjunkturen består

PMI-total sjönk marginellt i oktober till 46,0 från 46,1 i september. Det är andra månaden i rad som indexet är utanför tillväxtzonen och på nivåer som inte har noterats sedan slutet av 2012.

Publicerad 2019-11-01

Det tyder på att tillväxten i svensk industri har minskat under de senaste månaderna sannolikt påverkade av en svagare omvärldskonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Fyra av fem delindex i PMI noterades under 50-strecket, vilket visar på en utbredd och svag aktivitet i industrin. Delindex för orderingång, produktion och lager steg i oktober om än från låga nivåer medan sysselsättning och företagens leveranstider fortsatte att sjunka.

Index för industriföretagens produktionsplaner sjönk i oktober för andra månaden i rad till 50,0. Företagen har blivit dystrare under hösten och färre räknar med att öka produktionen den närmaste tiden, säger Jörgen Kennemar.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser är kvar på låga nivåer och signalerar alltjämt om ett sjunkande pristryck inom industrin även om indexet steg till 43,5 i oktober från 43,0 i september.

Detta är PMI

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.

Platsannonser