Annons

Annons

Svag rapport från Magnolia Bostad

Magnolia Bostad har sålt färre bostäder under detta kvartal än under motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet och resultatet är därmed betydligt lägre i år än samma period i fjol.

Magnolia Bostad redovisade ett rörelseresultat om 14 miljoner kronor för första kvartalet i år jämfört med 100 miljoner kronor samma period i fjol. resultatet efter skatt uppgick till -9 miljoner kronor jämfört med 86 miljoner kronor i fjol.

"Det lägre resultatet är främst hänförligt till färre projektförsäljningar under kvartalet i jämförelse med samma period föregående år", skriver vd Fredrik Lidjan i kvartalsrapporten.

Han poängterar dock att han är "trygg med att 2017 blir ett starkt år både sett till tillväxt och resultat". Han hänvisar till att bolaget har fördubblat byggrättsportföljen under två kvartal. Totalt har Magnolia Bostad 11.830 bedömda byggrätter i projektportföljen.

Annons

Annons

Av rapporten framgår det att Magnolia Bostad tecknat avtal om förvärv av 700 bedömda byggrätter i Bredäng samt en fastighet i Tumba. Bolaget ska även sälja projektet Sländan i Södertälje bestående av 130 bostäder.

Finansnettot i det första kvartalet uppgick till -23 miljoner kronor jämfört med -14 miljoner kronor. "Kostnadsökning är hänförlig till ökade tillgångar som externfinansieras", framgår det av rapporten.

Under kvartalet godkändes även aktien för handel på First North Premier. Planen är i förlängningen hamna på huvudlistan.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons