Börs

Svag krona oroar Svolder

Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 246 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (18,7).

Publicerad 2019-03-14

Andra kvartalet avser perioden 1 december till 28 februari. Resultatet per aktie uppgick till 9:60 kronor (0:70).

Substansvärdet ökade med 9,4 procent till 112:10 kronor och B-aktien steg 5,9 procent till 97:95 kronor per aktie. 

Fastighetsbolaget Platzer var den aktuella rapportperiodens största bidragsgivare. Beijer Electronics aktie utvecklats starkt under tremånadersperioden och skapat ett av portföljens högsta substansvärdebidrag. Garo hade en stark avslutning på 2018 och blev också en stor positiv bidragsgivare till Svolders substansvärde.

New Wave har svängt mycket i samband med de senaste delårsrapporterna och den för det fjärde kvartalet var stark och aktien steg markant.

Under den aktuella rapportperioden har aktier för brutto 70,6 miljoner kronor förvärvats. Aktier för brutto 72,8 miljoner kronor har sålts samma period och nettoförsäljningar följaktligen utgjorde 2,2 miljoner kronor.

Under tremånadersperioden tillkom Lime Technologies som nytt innehav. På balansdagen bestod portföljen därmed av 21 innehav.

”Efter ett svagt första kvartal kan det andra i stället beskrivas som framgångsrikt, såväl absolut som relativt”, skriver vd Ulf Hedlundh i en kommentar till rapporten.

”Så länge inte börsbolagen på bred front börjar indikera resultat- eller omsättningsnedgångar för 2019 och 2020, samt att de globala obligationsmarknaderna bibehåller sitt lugn, så bör ett ”normalt” börsläge kunna bestå och börserna utvecklas i linje med det bedömda totalavkastningskravet om cirka 6–8 procent per år”, skriver Ulf Hedlundh.

Han betonar också att den svaga kronan innebär ett ”orosmoment” på marknaden.

”Hittills har Riksbanken genom konstlat låga räntor lyckats med ambitionen att hålla kronan svag”, skriver Ulf Hedlundh.

Platsannonser