Annons

Annons

Svag avkastning i Investor under andra kvartalet

Investmenbolaget investors halvårsrapport visar att tillväxten i substansvärdet uppgick till 5 procent. Substansvärdet uppgår nu till rekordnivån 394 miljarder kronor kronor.

Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 5 procent respektive 6 procent under det första halvåret 2018, visar halvårsrapporten.

Men för det andra kvartalet i år redovisas en totalavkastning på endast 1 procent. Under motsvarande period steg SIXRX avkastningsindex med 5 procent, som en jämförelse.

Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet uppgick till 11,6 miljarder kronor, jämfört med 31,2 miljarder kronor för det första halvåret i fjol.

Annons

Annons

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 19,5 miljarder kronor, jämfört med 17,1 miljarder kronor under samma period i fjol.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 17,2 miljarder kronor under första halvåret, jämfört med 39,9 miljarder kronor under första halvåret i fjol. Det motsvarar 22,54 kronor per aktie före utspädning, jämfört med 52,25 kronor per aktie före utspädning för motsvarande period 2017.

Det justerade substansvärdet, baserat på bedömda marknadsvärden för de större dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 394,2 miljarder kronor, motsvarande 515 kronor per aktie, vid halvårsskiftet 2018. Inklusive Investors återlagda utdelning motsvarar detta en ökning om 20,3 miljarder kronor, eller 5 procent, under det andra kvartalet.

Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning om 4 procent under det andra kvartalet i år. Epiroc tillkom som ny noterad kärninvestering efter avknoppningen från Atlas Copco.

Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 6 procent i konstant valuta under andra kvartalet.

Mölnlyckes organiska tillväxt uppgick till 3 procent.

Förvärven av de nya dotterföretagen Piab och Sarnova slutfördes under andra kvartalet. Piab och Sarnova växte organiskt med 10 procent respektive 8 procent. Värdet på Investors investeringar i EQT ökade med 9 procent under andra kvartalet.

"Under det andra kvartalet ökade vårt justerade substansvärde till rekordnivån 394 miljarder kronor kronor, en ökning om 5 procent justerat för utdelning, och vår totalavkastning uppgick till 1 procent. SIXRX avkastningsindex ökade med 5 procent. Sammantaget har konjunkturen varit gynnsam under det första halvåret. Vi har dock sett ett antal ledande indikatorer vända nedåt. När vi blickar framåt ser vi ett antal möjligheter, inklusive teknologisk utveckling och stigande välstånd i många tillväxtländer. De största riskerna består av protektionism och eskalerande handelskrig", skriver Johan Forssell i vd-kommentaren till rapporten och fortsätter:

"I närtid kommer vi att fokusera på att bidra till att våra företag utvecklas väl operationellt. På längre sikt ligger vår strategiska inriktning fast och vårt kassaflöde kommer att ge oss möjlighet att investera i attraktiva möjligheter och generera en stadigt stigande utdelning."

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons