Finans Nyhet

Susanna Popova

Publicerad

..enligt Tiina Rosenbergs debattartikel i DN framgår det att hon hoppar av Fi på grund av den kampanj mot feminismen som du inledde förra året. Anser du att din kampanj lyckats?

– Jag har inte alls drivit någon kampanj mot Tiina Rosenberg. Jag kan konstatera att det varit ett strömhopp från Fi, där Tina Rosenberg nu är en i raden av dem som hoppar av som behöver något att skylla på.

Så du tror inte att du haft någon inverkan på hennes beslut?

– Nej. Jag har kritiskt granskat genusforskningen i Sverige, inte hennes forskning specifikt.

Annons

Men det är nog just det hon anser vara en kampanj av dig och Timbro mot genusforskningen. Det är därför hon måste återvända till universitetet för att försvara forskningen.

– Att hon reagerar som hon gör visar snarare att det varit för lite granskning. Innan jag skrev min bok Elitfeministerna förra året var det ingen som granskade genusforskningen. Att få den granskning som nu sker till att låta som en jättekonspiration är mycket konstigt.

Vad anser du om att Tiina Rosenberg nu lämnar Fi?

Annons

– Jag har hela tiden sagt att det är bra att de som vill föra fram en åsikt startar ett parti. Jag tror dock att flera av medlemmarna i Fi har haft en naiv syn på vad offentligheten ställer för krav. Som politiker borde man gilla all uppmärksamhet eftersom det ger tillfälle att föra ut sitt budskap. Men uppenbarligen har Tiina Rosenberg inte trivts i politiken.

Anser du att genusforskningen sker på beställning av regeringen?

– Vad jag har sagt är att det finns en stark koppling mellan forskning och politik som inte är hälsosam. Genusforskningen har sin grund i kvinnorörelsen och det nära förhållandet ställer fortfarande till problem. Dessutom är Sverige det enda landet som har en särskild myndighet för genusforskning – Nationella Genussekretariatet.

Annons

Ser du dig som ett verktyg i Timbros jakt på feminister?

– Det var inte alls Timbro som stod bakom min bok som Tiina Rosenberg skriver i DN-debatt. Boken gavs ut av Bonnier Fakta.

Vad är din relation till Timbro?

– Jag har nyligen skrivit en rapport på uppdrag av dem, men annars har jag ingen koppling alls.

Känner du till maffiabrevet som Tiina Rosenberg fick sig tillsänt tillsammans med en bok från Timbro?

– Ja, men det var inget maffiabrev. Timbro skickade ut en bok som heter ”Och världen skälvde” av den liberala författaren Ayn Rand till ett femtiotal opinionsbildare. Den var inte riktad speciellt mot henne och hur hon kunde uppleva det som ett hot vet jag inte.

Annons