Annons

Annons

Substansvärdet ökar i MSAB

Substansvärdet ökar med 15 procent under niomånadersperioden i investmentbolaget Melker Schörling jämfört med index som steg med 10 procent under samma period.

Vd Gun Nilsson i Melker Schörling AB skriver i delårsrapporten för niomånadersperioden 2017 att innehavsbolagen utvecklades väl under årets första nio månader ”och visade en god organisk tillväxt och stärkta rörelseresultat”. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten uppgick till 4 procent jämfört med 3 procent vid årsskiftet och det vägda genomsnittet för innehavens rörelseresultat ökade med 10 procent jämfört med 7 procent vid årsskiftet.

MSABs substansvärde uppgick till 567 kronor per aktie den 30 september, jämfört med 492 kronor per aktie vid årsskiftet. Detta motsvarar en ökning med 15 procent sedan årsskiftet. Detta kan även jämföras med Stockholmsbörsens index som ökade med 10 procent under samma period. Substansvärdet uppgick till 67.476 miljoner kronor jämfört med 58.586 miljoner kronor vid årsskiftet.

Resultat per aktie uppgick till 78,25 kronor jämfört med 41,02 kronor vid årsskiftet.

Annons

Annons

Nettokassan uppgick till 2.429 miljoner kronor, vilket motsvarar 4 procent av balansomslutningen, detta kan jämföras med 1.686 miljoner kronor och 3 procent av balansomslutningen vid årsskiftet.

Per den 9 november uppgick substansvärdet till 573 kronor per aktie. Från årsskiftet motsvarar det en ökning med 16 procent, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som har ökat med 9 procent hittills i år.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons