Börs

Styrelsen i Ratos föreslår en återinförd utdelning 

Styrelsen har utvärderat bolagets finansiella utveckling och ställning och bedömer att ett återinförande av utdelningen är lämpligt.

Publicerad 2020-09-23

Den 30 mars 2020 beslutade Ratos styrelse att dra tillbaka utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2019 mot bakgrund av instabiliteten på marknaden och osäkerhetsfaktorer om covid-19:s ekonomiska effekter på medellång sikt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare uppgavs att styrelsen avsåg att istället kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt stabiliserats och bolagets visibilitet i intjäningen normaliserats. 

Därför har styrelsen beslutat att bolaget ska kalla till en extra bolagsstämma den 22 oktober 2020 för att besluta om att en utdelning om 0,65 kr per aktie ska utbetalas för räkenskapsåret 2019. Ratos kommer att återbetala de statliga bidrag som erhållits i Sverige kopplade till covid-19-situationen. 

Platsannonser

Logga in