Fintech

Styrelse och ledningsförändringar i Paynova

Fintechbolaget Paynova vill att nuvarande vd, Daniel Ekberger, tar över som styrelseordförande och att nuvarande CCO, David Larsson, utses till vd.

Publicerad 2020-05-22

Nuvarande vd, Daniel Ekberger, med bred erfarenhet från ledande roller i andra tillväxtbolag såsom Spotify och Atea, föreslås av bolagets valberedning ta över som arbetande styrelseordförande och kommer fortsatt ha en nyckelroll i bolagets övergripande strategi och finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma, att hållas den 17 juni 2020, för att fatta beslut om inval av Daniel Ekberger som ny styrelseordförande kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

– Vi går nu in i en tydlig genomförandefas efter bolagets strategiska genombrott varför det är dags att mobilisera ledningen på bästa sätt för kommande tillväxtresa och internationalisering. Jag har arbetat nära David de senaste två åren och han har verkligen bevisat sin förmåga att få små som stora saker att hända. David är utan tvekan rätt man för jobbet, säger Daniel Ekberger, vd på Paynova och tillträdande styrelseordförande i en skriftlig kommentar.

När Daniel Ekberger väljs in som ny styrelseordförande kommer David Larsson som i dag är CCO på Paynova att ta över vd-posten med ett tydligt fokus på operativ ledning, internationalisering och strategiska samarbeten. 

– Vi har en strategi och plan som efter ett antal års hårt arbete visat sig bita rejält. Det känns fantastiskt att få möjligheten att tillsammans med Paynovas otroliga team lyfta detta till nästa nivå. Med vår plattformsstrategi och då i synnerhet samarbetet med PayPal får vi tillträde till större samt fler marknader. För att realisera denna möjlighet och unika position kommer operativ kraft och förmåga visa sig vara strategiskt. Daniels strategiska höjd är unik och han förblir ett ovärderligt bollplank på resan som påbörjas här och nu, säger David Larsson, CCO och tillträdande vd på Paynova.

Anders Persson som varit ordförande sedan 2015 väljer att lämna styrelsen för nya utmaningar.

Platsannonser