Bank

“Strukturell motvind för hela banksektorn”

Nordeas problem är främst strukturella där ledningsförändringar inte skulle göra så stor skillnad, säger investerare och analytiker till Realtid efter att Dagens Industri citerat  anonyma investerare missnöjda med Nordeas ledning.

Uppdaterad 2019-05-17
Publicerad 2019-05-17

Investerare är enligt källor till Dagens Industri missnöjda med Nordeas koncernledning, främst med vd Casper von Koskull och finanschefen Christopher Rees.

Koncernledningen för Nordens största bank Nordea är hårt pressad till följd av svag utveckling för lönsamhet och aktiekurs. Misstroendet mot bankledningen bland investerare har ökat ytterligare de senaste veckorna, enligt tidningen.

Men investerare och analytiker som Realtid har talat med lyfter främst upp utmaningar för hela bankbranschen som svag intäktstillväxt, modernisering av IT-plattformar och digital omställning.

– Det handlar om strategisk planläggning och taktiskt genomförande. Nordeas ledning är extremt medveten om vad som behöver göras. Att byta ut vd och finanschef skulle inte innebära några omedelbara förändringar, säger Martin Guri, aktiestrateg på Kepler Cheuvreux.  

Han säger att diskussionen kring lönsamhet är generell för branschen och att i princip alla banker står inför stigande kostnader och svag intäktspotential.

– Generellt sett är bank mest ett kostnadsbesparings-case. Svaga intäktsökningar måste pareras med lägre kostnader, det finns inga förväntningar om något annat än fortsatt strukturell motvind för sektorn. Men så länge utdelningsandelen av vinsten håller så är sektorn ändå relativt intressant som investering.

En bankanalytiker, som vill vara anonym, är inne på ett liknande spår: “Hela diskussionen reflekterar bara problemen Nordea har och jag tror de är mer strukturella än relaterat till ledningen”.

Analytikern säger dock att det inte skulle vara osannolikt med ledningsförändringar med tanke på bankens utveckling över en längre tid.

– Ett byte på vd-posten kan dock leda till förändringar på ett mer positivt sätt än vad byte av finanschef skulle göra.

Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam, vill inte gå in på bedömning av ledningen i Nordea eftersom ägarna utser styrelsen, som utser vd som i sin tur ansvarar för en fungerande ledning.

– Vi tycker inte att man som ansvarsfull ägare ska gå in och peta i det operativa arbetet. Det är inte seriöst ägararbete att ha synpunkter på vd, det måste vara en styrelseuppgift.

– Bankerna har många utmaningar. De flesta är väl rustade för att hantera digitalisering, ökade krav när det gäller regelefterlevanad och penningtvätt i synnerhet. Jag skulle inte säga att Nordea har en svårare situation än någon annan. Det är ett branschproblem att styra om från det gamla sättet till mer digitalisering.  


 

Platsannonser